Ahrazoğlu’ndan önerge

Ahrazoğlu’ndan önerge

Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu, önerge ile mültecilerin sorunlarını gündeme getirdi

Suriyeli sığınmacıların sosyal, psikolojik ihtiyaçları,insanlığın değil Türk Milletinin sorumluluğundadır

MHP Hatay Milletvekili M.Necmettin Ahrazoğlu, bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanlığına ilettiği önerge ile Suriyeli sığınmacıların sıkıntılarını gündeme getirdi. Suriyeli sığınmacıların yaşadığı trajedinin devam ettiğini, Suriye’de çatışmaların bitirilmesi, yeniden yapılanma, çöken altyapının tekrar kurulması ve mültecilerin yerlerine yurtlarına geri dönmesinin bugün için tam anlamıyla belirsiz olduğunu belirten Milletvekili Ahrazoğlu, bu süre zarfı içerisinde bu insanların barınma, iaşe, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları ile sosyal, psikolojik, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasının göründüğü kadarıyla bütün insanlığın değil büyük Türk milletinin sorumluluğunda olduğunu bildirdi.
İmparatorluk bakiyesi olduğunu belirttiği ülkemizin, jeopolitik konumu, tarihî tecrübesi, gelişmişlik düzeyi ve demokratik yapısıyla dara düşenlerin ilk aklına gelen ülke olmasının bize ahlaki, siyasi ve iktisadi sorumluluklar yüklediğini bildiren Milletvekili Ahrazoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin bu ağır mesuliyetin idrakiyle bölgesinde sulh ve sükûnun teminatı olduğunu ifade etti. Aktüalitenin sıcaklığının asil milletimizin fedakârlığının bugün için gerektiği biçimde idrak edilmesini engelleyebileceğine değinen Milletvekilği Ahrazoğlu, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında yer aldığını ve yer almaya devam edeceğini belirti, bunun bedelinin de ne dün ödendiğini, ne de yarın ödenececeğini ifade etti ve önergede şunlara yer verdi: “Bölgeyi dış güçlerin müdahalesi istikrarsızlaştırmaktadır. Bu durum Orta Doğu dışındaki bölgelerde dahi böyledir. Güneydoğu Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika uzun yıllar istikrarsızlığı yaşamıştır, yaşamaya devam etmektedir. Bu sorunların oluşumunda ortak olan şey yabancı güçlerin bir şekilde müdahalesidir.
Meydana gelen çatışma ortamından kaçarak ülkemize sığınan 3 milyon civarındaki mülteci zor şartlar içerisinde sadece hayatta kalma mücadelesi veriyor. İnsan olarak yaşanan şahsi trajediler bir yana bütün bir insanlık da hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Kaçakçıların elinde ölüme gönderilen binlerce insan bizim sorunumuzdur …

Suriyeli sığınmacıların yaşadığı trajedi devam etmektedir. Suriye’de çatışmaların bitirilmesi, yeniden yapılanma, çöken altyapının tekrar kurulması ve nihayet, mültecilerin yerlerine yurtlarına geri dönmesi bugün için tam anlamıyla belirsizdir. Bu süre zarfı içerisinde bu insanların barınma , iaşe, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları ile sosyal, psikolojik, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması göründüğü kadarıyla bütün insanlığın değil büyük Türk milletinin sorumluluğundadır.
Bu sebepten dolayı, ülkemize sığınan kardeşlerimizin sorunları, yerinde yurdunda olduğu zamandaki gibi, bugün daha yakın ve yakıcı bir şekilde bizim sorunumuz olmuştur. Trafik ışıklarında cam silmeye çalışan çoluk çocuk, naylon barakalarda veya bir apartman dairesinde 30-40 kişilik gruplar hâlinde barınma ihtiyacını karşılamaya çalışanlar, sağlık problemleri, eğitim imkânından yoksun yüz binlerce çocuk, kaçakçıların elinde ölüme gönderilen binlerce insan bizim sorunumuzdur.
Türkiye’nin hemen hemen her yerine dağılmış durumdaki sığınmacıların kendi ülkelerine geri dönmeleri veya gönderilmesi kısa zamanda pek mümkün görünmemektedir. Bu konunun araştırılarak muhtemel sonuçlarının tespiti ile geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi, içinde bulunulan durumun olumlu ve olumsuz potansiyellerin belirlenmesi devlet aklı gereğidir. Sayıları 3 milyon olarak ifade edilen Sığınmacıların ülkemize etkileri ve sonuçlarıyla araştırılması gereken bir zarurettir. Tartışmalar baskın olarak iktisadi etkiler açısından yürütülmesine rağmen, iktisadi etkiler kadar önemli olan sosyal meseleler, kültürel değişi ve dönüşümler ile yapılan evlilikler ve yeni doğanlar. Bütün bu etkilerin toplumda yaratacağı dalgalanmalar, sosyal problemlerin yanında iç ve dış güvenlik problemi yaratma kapasitesine sahiptir.
Yaşadığımız zaman dilimi içinde Suriye ve Irak’tan iltica eden muhacirlerin bütün sorunları ile ülkemizin bu nüfus hareketi sonucunda karşı karşıya kaldığı ve kalacağı problemlerin bütün boyutlarıyla araştırılması, alınması gereken tedbirlerin bugünden belirlenmesi gerekmektedir.”
-Mehmet ÖZGÜN-

(Visited 1 times, 1 visits today)