Ankara Tıp’lı 5 Doktorun

Ankara Tıp’lı 5 Doktorun

30 Yıl Sonraki Buluşması
Bundan tam 30 yıl önce, yani 1987’de, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde birlikte tıp eğitimine başladılar.
Aradan yıllar geçti, mezun oldular, Türkiye’nin değişik bölgelerinde mesleklerini icra ettiler. Tam 30 yıl sonra, yine Antakya’da buluştular ve eski günleri yad ettiler.
Antakyalı Bu Doktorlar Kim mi?
-Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Muhsin Boz
-Trakya Üni. Halk Sağlığı ABD Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak,
-Göğüs Hast. Uzm. Dr. Neşat Bastacı
-Göğüs Hast. Uzm. Dr. Yusuf Pınar
-Dr. Orhan Göçmen, Aile Hekimi
-Cemil Yıldız-