İsraf ve Aşırılık, İmanın İçten Olmayışından-1

Hz. Muhammed’in, Allah’ın Kur’an ile tamamladığı tek dini İslâm’a son davet bildirisi olan Fatiha suresinin 6. ayetinde belirtmiş olduğu sıratan-müstakiym…

Hakkını Aramak, Muhkem Farz Bir Kuraldır

Bazı insanlar, kendilerine bir haksızlık yapılmasını, hakkının yenmesini ve hak etmedikleri bir davranış veya sözü kabul etmez, karşılarındaki her kim…

Resul ve Nebi Artık Kur’an mı ?

Müzzemmil-15. İnna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleykum, kema erselna ila fir’avne resulen. 16. Fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen. Müzzemmil-15. Ayrıca…

Hayır ve Şer Önce Allah’tan İse Günah Niye Oluyor-2

Konuya kaldığım yerden devam ediyorum. Kişisel hak ediş gibi, hak eden ülke veya toplumlara da son verilme veya ödüllendirilme prensibinin,…

Hayır ve Şer Önce Allah’tan ise Günah Niye Oluyor-1

Bakara-177. Ey Yahudi ve Hıristiyanlar!Erdemli /makbul /birra kişi oluş, sadece yüzünüzü doğu ve batı yö­nüne çevirip çevirmemeniz ile ilgili değildir.…

Fiyatı Kim Koyar?-2

Geçen haftadan kaldığım yerden konuya devam ediyorum Allah, ya hak ettikleri için veya sınav gereği insanlar için bir şey yapılmasını…

Fiyatı Kim Koyar?-1

İki yönlü olan bu konuyu bu yönleri ile tartışmaya çalışacağım. Sebe-39. De ki: “Rabbim, kullarından puan durumu nedeniyle uygun bulduğuna…

İmanın 5 Şartını Benimseyen = İmanlı – 2

Konuya kaldığım yerden devam ediyorum. -İman edenlerin zekât ve infak olarak yaptıkları yardımlarının bir nevi Peygambere salavatları, yani destekleri anlamında…

İmanın 5 Şartını Benimseyen = İmanlı – 1

İman’ın Allah’a, Ahiret’e, Meleklere, Peygamberlere ve Vahiy kitaplarına inanmak olduğunu ve bunlara iman etmeyene önceki hafta değinmiştim. Bugün de İman…

İman’ın Şartları ve İmansız Olan

Dünya okulunda bulunuşumuzun nedenlerinin başında, iman edenlerimizin içtenliğinin nimet ve sıkıntılar temelli sınavlarla belirlenebilmesi için olduğu Ankebud-2-3 ve Al-i İmran-140-141.…