Aleviliğe saldırılar son bulsun

Anadolu’muzun çok inançlı, çok kültürlü beşeri medeniyetin merkezi olmasıyla övünür, bu özelliğimizi her fırsatta dile getiren yazıları kağıda döker, sözleri…

Kul Hakkı Mı Dediniz?

Bir ülkede hırsızlığa eğilim gösterenler yıllardır önlenmiyor veya önlenemiyorsa bu eğilime cüret edenler çoğalacaktır. Ne pahasına olursa olsun “benim gibi…

Yine Yobaz, Yine Dinbaz Cehaleti.

Dindarla dinci arasında uçurum kadar farklar var. Dindar kendini inandığı dine adar, Allah’la kendi arasında hiç kimsenin girmesine müsaade etmez.…

Seçimi Kim Kazanabilir?

Hafızamızı biraz tazeleyelim; AKP 20 yıl önce seçime girerken yarattığı izlenimle olumlu ve yapıcı vaatler sunmuştu. Bu vaatler toplum nezdinde…

Kafa Atanla Kafa Çalıştıran Bir Olmaz.

İnsanın yapısı itibarıyla değişime ayak uyduran bir kimyası var. Genel manada bu değişim, hayatın zorluklarını aşma ile hayatın konforuna alışma…

Kral Çıplak Demeyecek miyiz?

Arapçadan Türkçeye kötü olguların adlarını almış ve ifade etmişiz. Bir örnek demetini size sunduktan sonra konumun içeriğine kalemimle inmeye çalışacağım.…

Alevilik Tartışması ve Meral Akşener’in Erdemli Tutumu

İdeal olan, herkesin ülkesine sağlayabileceği katkıyı düşünmesi ve bu yolda gücü mucibince sergileyebilmesidir. Devletin yöneticilerinin ise herkesten daha büyük sorumlulukları…

Aleviler Neden Aday Yapılmak İstenmez?

Demokrasimizi bunca yıldır olgunlaştırma becerisini sağlayamadık. Toplumsal fay hatlarımızda biriken tehlikeli basınçları tahliye etmede başarılı olamadık. Bugün dünya uzaya yolculuk…

İktidarın Tabiatı ile Vatandaşın Tabiatı

İktidar siyasetinin tabiatı ile vatandaş tabiatı arasında fark her geçen gün daha da belirginleşiyor. Daha doğrusu geçmiş yılların iktidar siyaset…

Adalet Vicdanın Terazisidir

Adalet kavramı, tarih boyunca insanların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Hükümdarlar, meşruluklarını adalette bulmuş, savaşlar adaletin tesisi adına çıkmış,…