Günce’ye Mektuplar 2

Günce’ye Mektuplar 2 Evreni kurcalayan en önemli sezgi düşlerinin rengiydi kuşkusuz… Hangi sözcüğü yuvarlasan, durup umudu yeşertecekmiş gibi… Zihin dünyamızı…

Belirsiz Çizgiler

Kaygısız bir geleceği hayal etmenin yolu var mı? Günümüz dünyasını, üstesinden gelemediğimiz olayları ötelemenin yolu… Tanımlayamadığımız yarım kalmışlıkları, Tutunacak sözcüğü…

Sözcüklerin Yalnızlığı

Şimdi dönüp kulağımıza ilişen geçmişin neresine sığınmalı? Neyi hatırlamalı, ne kadarını, ne ölçüde? Dijital yalnızlığın bu büyük veri deposu, bize…

Doğa Kayıpları

Yaşadığımız her an, geleceğimizi bir zaman aralığıyla yoklar Her dönemde insanlığın doğaya dayattığı koşullar gibi… Belki asıl sorun aşırı tüketimden…

Zihni iyileştiren bir yolculuk var mı?

Zamanın taşıyıcısı olan, hayatı anlamlandıran bir yolculuk… Taşkın bir çağın pençesindeyiz sanki… Bizi bir yerden bir yere savuran Duygularımızı her…

Noktalı Virgül

Bir hiçliği, kendi dünyasında tanımlamaya gerek var mı? Acısından ders çıkaramadığınız yapay kentler büyütmenin? Reklam panolarından taşan deneysel akıl oyunları……

Yeryüzü Sessizliği

Bir çağı kanıksamanın çok ötesi, anımsattığı kaygının daha çok… Kımıldayan ivme ya da anlamsızlaşan hız… Refah ya da mutluluk… Sıkıştığımız…

Zamanı Dönüştüren Gelgit

Hepimiz yuvarladığımız bir sözcüğün karakteriyle yaşarız… Anlaşılmanın gurur verici öznesi ya da anlaşılmamanın yalnızlığı gibi… Sert bir kayanın içinde sıkışmış…

Eşleştirilmiş Trajedi

Bakışlara sığınmak gibi… Her şey anlamının çok ötesi ve her şey anlamsızlığın… Zamanın çözümlenmemiş denklemi ya da duygu körlüğü Ortadoğu,…

Can Yasası Bu İnsanın(i)

Şair olmanın sıkıntısı burada başlar. Karşılaştığımız hemen her olaya anlamlar yüklemek… Canlı cansız tüm duygulara… İçinde bulunduğumuz kaotik yaşam, karşı…