Ekonomimiz Felç Geçiriyor.

Ekonomi sıradanlıkla yönetilecek bilim dalı değildir. Teorik bilgi pratik uygulamalarla tecrübeye dönüşür. Ekonomik bilgi, sahada tecrübeyle potada birleşmeden kuvvetli hale gelmez, vasat kalır.

Mitolojide bilginin gücünü ilk kullanan Tanrılar Tanrısı Zeus’tu. Karısının baskısından bezmişti. Yaşamını mutlu ve huzurla geçirmek istiyordu. Bütün tanrıları çağırıp, bildiklerini bir araya getirip toplumu esenlik ve gönence kavuşturacak yolları yaratmalarını istedi.

Önce her Tanrı kendine verilen görevi yerine getirecek yaratıcı düşler kurdular. Düşlerin pratikte hayat veren evrim gerçeği böyle yaşandı.

Ne tuhaf; bugün ulaştığımız düzeyden korkuyoruz, bilmediğimiz dallar üzerinde ahkam kesiyoruz.

Bizleri huzursuzluğa mahkum eden baskıları, krizleri, ya korkudan ya da tarafgirlikten görmezden gelen köhne bir anlayış, varlığını ve adını tanımada inkara yönelen serzeniş var.

Ekonomik krizin dehşetini söyleyen uzmanları felaket tellallığıyla suçlayan etki yaratıldı.

Şimdi yanlış yönetimin eşiğinde bu korkutucu ekonomik krizin etkisinde çepeçevre sarıldığımızı gördük.

Yönetenler hala çırpındığımız ekonomik kasırganın içinde olduğumuzu itiraf edecek cesareti gösteremiyor. Bu konuda uyarıcı bilgilendirmeleri de dinlemiyor.

Osmanlı İmparatorluğu, sanayi devriminin önemini kavrayamadığı için kaçırdığı fırsatın bedelini çok ağır ödedi. Avrupa’nın çok gerisinde kalışımız, yönetim kuvvetini elinde tutanların, bilgi kuvvetine sahip insanları siyasi mülahazalara kurban etmelerinin rolü etkili oldu.

Toplumun esenliğini tahrip eden ekonomik krizin hortlaması bu ihmalin sonuçlarından biridir.

Bugün bile krizin yıkımsal tarafını çoğumuz yeterince kavramıyoruz. Bunun bedelini ağır ödemeye başladık. Bu ağırlığın yüklenmesi çok zor olacak. Daha önce yaşanan öteki krizlere benzemeyecek ve geçmiş yarılmalardan daha derin ve kıyaslanmayacak kadar zor olacak.

Çünkü ekonomi bir bakıma insan vücuduna benzer. Vücudun zinde kalabilmesi için sürekli sağlıklı beslenmeye ve güçlü kalmaya ihtiyacı var. Olumsuz etkenlerden kendini koruması gerekir.
En küçük rahatsızlık belirtisi hissedildiğinde derhal uzman doktor tarafından teşhis konularak tedavi edilmesi rutin bir uygulamadır.

Geç kalındığı takdirde rutin uygulamalar olumlu cevap vermez. Hastanın bağışıklık sistemi çöker, yoğun bakımda müşahede altında tutulur. Çok geç kalındıysa organlar işlevlerini yapamaz hale gelir ve vücut elden ayaktan düşer.

Ekonomimizin hali bugün yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara benziyor.

Ancak ve ancak tecrübe sahibi uzmanlar tarafından sağlığa kavuşma şansı var. Tabii teşhisin isabetli şekilde yapılması ve adının doğru konulması kaçınılmazdır.

Ekonominin vazgeçilmez kabulleri var. Aynı zamanda vazgeçilmez retleri de var.

Kabuller; üretim odaklı modellere yönelmek, üreterek kazanmak, kazanarak üretmek..
Bu modelin nihai hedefi, insanı yücelterek huzurlu yaşam sürmek olarak belirlenmiş

Retler ise; ego, avuntu, ihmal ve yanlış tercihler. İşin ehli olmayana mevki vermek, tecrübesiz kişiye makam tevdi etmek.

Yaşadığımız ekonomik kriz sürecinde, her ne kadar adına kriz denmemeye uğraşılsa da ,bu krizin yıkıcı etkilerini masumlaştırmıyor. Kriz tüm acımasız ve züllümle zırhlanmış kollarıyla boğazımızı sıkıyor ve nefessiz bırakıyor.

Sayısız firmalar var olma ile yok olma arasında hayat mücadelesi veriyor.

Sayısız firmalar kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor. Bir o kadar da çaresizliğin karanlığında konkordato ilan etmek için mahkeme salonlarını arşınlıyor.

Borç fırtınası bir çoğumuzun evini, işini, aşını talan ediyor.

Bir takım kişiler sıhhatli saatlerde olsunlar. Lakin bu saatten sonra adıyla, sanıyla uğraşmanın hiç önemi kalmadı.

Lakin ekonomimiz geç kalındığından felç geçirdi.

Ne zaman ayağa kalkar bilinmiyor. Bilinen tek şey toplumun mefluç ekonomik durumdan ziyadesiyle kıvrandığıdır.