HAMOK Karşı…

HAMOK Karşı…

“Kent merkezinde kamu yararına kullanımların arttırılması çabalarının devam ettiği bu dönemde, bu alanın Hatay Büyükşehir Belediyesi eliyle satışa çıkarılmasını anlamak mümkün değil.”

Meslek Odaları, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eski otogar satışına karşı çıktı, “Kamu elinde özel proje olarak değerlendirilmeli” görüşü savunuldu ve ihalenin iptali istendi.
Kısa adı HAMOK olan Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce eski otogarın satışının doğru olmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi istenirken, bu yerin kamu elinde kalması ve özel proje ile değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.
HAMOK adına kaleme alınan açıklamada, kentteki billboardlara asılan ilanlardan, eski otogarın satışa çıkarıldığının öğrenildiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:
“İhale ilanında, söz konusu alanın ‘Ticaret Alanı’ imarlı, 106 adet dükkân ve 6.150 m2 açık alanla beraber, yaklaşık 9.415 m2 olduğu ve 30/10/2019 tarihinde açık arttırma usulüyle satılacağı belirtilmektedir. Eski otogar alanı, Antakya’nın merkezinde yer alan, dört tarafı yol ile çevrili, ada vasfında, kentin en önemli noktalarından biridir. Kent merkezinde 9.500 m2’ye yakın büyüklüğü ile Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan en önemli alandır. Kent merkezinde kamu yararına kullanımların arttırılması çabalarının devam ettiği bu dönemde, bu alanın Hatay Büyükşehir Belediyesi eliyle satışa çıkarılmasını anlamak mümkün değildir.
Antakya’nın tarihi mirasına, kültürüne, sanatına, ticaretine ve turizmine çok önemli katkılar sunabilecek bir potansiyele sahip bu alanın, kamu mülkiyetinden özel mülkiyete satışını doğru bulmuyoruz. Bu alanın, Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde kalarak, özel proje alanı olarak değerlendirilmesi ve projesinin ulusal bir yarışma yoluyla elde edilmesinin kent yaşamına ve gelişimine çok daha fazla katkı sunacağı açıktır.
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu, bilimsel-teknik mesleki bilgi ve deneyime sahip, kamu yararının gerektirdiği sorumlulukla hareket eden meslek odalarından oluşmaktadır. HAMOK olarak, kamu yararı açısından yanlış bulduğumuz bu satışın biran önce durdurulmasını ve 30/10/2019 tarihinde yapılacak satış ihalesinin İPTAL edilmesini, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan talep ediyoruz.”
HAMOK adına kaleme alınan ve eski otogar satışı ihalesinin iptalini isteyen meslek odaları ise şöyle sıralanıyor:
Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tabip Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcilikleri, Mimarlar Odası Hatay Şubesi.
-Cemil Yıldız-