Hatay Eğitim Sen kendini tarif etti:

Hatay Eğitim Sen kendini tarif etti:

Kamu emekçilerinin sığınacağı limanız

Hatay Eğitim Sen, Olağan Genel Kurulu sonunda yeni yöneticilerini belirledi ve başkanlığa da Deniz Uçar getirildi. Eğitim Sen yeni yönetimi, geçtiğimiz Cumartesi günü görevi teslim aldı, ardından da önceki gün basınla sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Basınla sohbetinde, Eğitim Sen’in, kamu emekçilerinin sığınabileceği yegane limanı olduğu mesajını veren Başkan Deniz Uçar, sendikaları, kendi sınıfının demokratik ve ekonomik hakları için mücadele eden örgütler olarak gördüklerini belirtti. Eğitim Sen Şube Başkanı Deniz Uçar, devamla şunları söyledi:
“Bu anlamda, sendikamız Eğitim Sen’i, kamu emekçilerinin sığınabileceği yegane liman olarak görmekteyiz. Eğitim Sen, 12 Eylül darbesinin yıkıcılığında, baskılara karşı direnerek alanlarda kurulmuştur. Eğitim Sen, sendikaların kurulamaz denildiği dönemlerde, bedel ödeyerek kurulmuş bir sendikadır. İşte bizler, sendikamızın kuruluş mayasında yer alan sınıf mücadelesini savunduğumuz için aday olduk.” Türkiye genelinde kamu emekçilere yönelik saldırıların arttığı bir dönemin yaşandığının altını çizen Eğitim Sen Şube Başkanı Deniz Uçar, sendikal anlayışlarını da ana başlıklar halinde şunları sıraladı:
1-Öncelikle, sendikayı sınıf mücadelesinin bir aracı olarak görürüz. Sendika, kendi sınıfını ekonomik-demokratik mücadele araçlarıdır.
2-Kendi üyesinin özlük hakları, ekonomik çıkarı için fiili meşru mücadelenin gerekliliğine inanırız.
3-Kendi üyesini savunmaktan uzak, bürokratik bir sendikal anlayışı reddediyoruz.
4-Sınıf sendikacılığı eksenli bir mücadelenin bütün sendika üyelerini birleştireceğini düşünüyoruz. Emekçi meclislerini savunuyoruz. Sendika içinde olan herkesin kendini ifade edebileceği, başta işyeri meclisleri olmak üzere, tabandan yukarıya doğru işleyen bir sendikal anlayışı savunuyoruz.
5-Üyesi için direnmemenin bahanesi olarak var olan koşulların gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.
6-Bizler, ancak direnerek var olacağımızı düşünüyoruz. Kişi sayısına bakmaksızın, tek bir kişi olsak bile, işi ve aşı elinden alınmış bir emekçi için alana çıkarız.
7-Bizler, sendika yönetimlerinin yerelden merkeze doğru beslenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda, yerel hassasiyetlere önem veren bir sendikal politikayı savunuyoruz.
Hatay Eğitim Sen’in yeni yönetim görev dağılımını da şöyle belirlendi:
Şube Başkanı: Deniz Ezer
Şube Sekreteri: Sabah Aras
Mali Sekreter: Ahmet Korkmaz
Örgütlenme Sekreteri: Hizam Hasırcı
Kadın Sekreteri: Pelin Akbaş Yeşil
Eğitim Sekreteri: Eylem Uysal
Özlük Hukuk-Tis: Emir Bugay
-Mehmet Özgün-

(Visited 1 times, 1 visits today)