Hatay’daki Belediyelerin…

Hatay’daki Belediyelerin…

Sorumluluğu Arttı!

Son yasa düzenlemesi ile beraber, Hatay’daki belediyelere de önemli görevler ve sorumluluklar yükleniyor. Yürürlüğe giren kanunla, belediyelerin “hayvanların korunması” kapsamında görev ve sorumlulukları açık şekilde düzenleniyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2/3727 sayılı Kanun Teklifi, Komisyon raporunun sunulmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, yasa düzenlemesi, Hatay’daki belediyelere de önemli sorumluluklar yüklüyor.
-UNUTULMADI!-
Düzenleme, Hatay noktasında da hayvanseverler için önemli bir duruş da sağlama hedefinde. Bilindiği gibi, yaşanan son sorun başlığında gündeme gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, burada yaşanan hayvan ölümleri iddialarıyla tartışma konusu olmuş,
Hatay Valiliği eliyle yapılan incelemede ise 20 farklı hayvanın ihmal nedeniyle öldüğü belirlenmiş ve belediyeye idari para cezası uygulanmıştı.
Yeni yasa ile beraber sorumlulukları artan büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluğu getiriliyor. Bu belediyelere, Meclis kararıyla hayvan hastaneleri kurabilme yetkisi de veriliyor.
-DEĞİŞİM İÇİN SÜRE-
Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla, Hazineye ait arazilerin öncelikle tahsis edilmesi uygulaması korunurken, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin, sorumluluğu altındaki hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürmesine ilişkin bir de hüküm getiriliyor. Belediyelerin hayvan bakım evleri kurabilmesi konusunda; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler için 2023 yılı sonu, diğer belediyeler için 2025 yılı sonuna kadar süre tanınıyor.
-BÜTÇE ŞARTI-
Belediyelere, 3 yıl süreyle, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırma zorunluluğu da getiriliyor. Büyükşehir belediyelerinde bu oran binde 3 olarak belirlendi. Ayrılan bu ödenekler, başka amaç için kullanılamayacak. -Tamer Yazar-