HELE Kİ ŞU DÖNEMDE… HADİ İ.M.Z.A.L.A.Y.A.L.I.M !

İmza atmak…
Ama inandığınıza…
Mücadele ettiklerinize…

Bugün, biraz buna dair…

Evet…

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir şeyden bahsedelim bugün… TBMM’de gündeme gelen, koronavirüs nedeniyle hapishanelerde kalanlara dair çıkması beklenen bir düzenlemeden …

Kim serbest kalır ?
Kim düzenlemeden yararlanır ?
Kim 3. Yargı Paketi içine dahil edilir ?

Bilmiyorum ama…

Tartışma çok başka !

O yüzden netim…

Çocuğa yönelik ŞİDDET ve çocuğun CİNSEL İSTİSMARI suçlarında faillere indirim UYGULANAMAZ!

Bundan sonrasını, Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği sürdürsün mü ?


Çocuk istismarını önleme alanında uğraş veren biz çocuk hakları savunucuları, bu dönemde, ceza infaz yasasına getirilmek istenen değişiklikleri kaygı ile izlemekteyiz. Söz konusu bu değişiklikler, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçları da af kapsamı içine almaktadır.

Dünyanın ve ülkemizin bir salgın hastalığın pençesinde olduğu bilinmektedir. Belirtmek isteriz ki; bir salgın hastalıkla mücadele edilirken bile, çocukların hakları ve güvenlikleri ihlal edilmemelidir. Çocuklar, bu toplumun en korunmasız ve hassas bireyleridir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; 2014’ten 2016’ya kadar, cinsel istismar mağduru olan çocukların oranı yüzde 33 artmıştır. 2006 yılında yüzde 42,5 olan çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranı 2016’da yüzde 58,8’e çıkarak, ciddi bir artış göstermiştir. Özellikle çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel istismarın giderek arttığı bu dönemde söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde, çocukları istismar eden ve çocukları şiddete maruz bırakan birçok fail, toplum içine karışacak ve bu durum zaten mağdur olan çocukları bir kez daha mağdur edecektir. Cezaevlerindeki mahkum ve tutuklu sayısının azaltılması sağlık açısından bir önlem olarak düşünülse de, bu kapsama çocuklara yönelik suç işleyen faillerin de alınması, mağdur çocuklarımıza büyük bir haksızlık olacaktır.

Çocuklara karşı suç işleyenlerin örtülü af kapsamına alınması, kabul edilemez!

İnfaz hukukundaki kuralların devlet tarafından herkese eşit uygulanması gerektiği düşünülüyorsa, çocukların, failleriyle eşit olmadıkları hatırlanmalıdır. Devlet yetkilileri, böyle bir zamanda bile, çocuğa zarar verenle yetişkine zarar vereni bir tutmamalıdır.

Mağdur ve risk altındaki çocukların daha çok korunması gerektiği bu dönemde, böylesi bir düzenleme adeta faillerin ödüllendirilmesi anlamına geleceği gibi, toplum üzerinde cezasızlık algısı da yaratacaktır. Yıllardır bu anlamda verilen mücadeleler de hiçe sayılmış olacaktır. Çocuklar, toplumun vicdanıdır.

Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde, çocukların her türlü suistimal, sömürü ve istismardan korunması için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve protokollerdeki yükümlülükler açıkça ihlal edilmiş olacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın korunması açısından, çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar suçu işlemiş olan hükümlülerin kapsam dışında tutulması, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın 41. Maddesi gereğince de bir zorunluluktur.

Gündemde yer alan bu düzenlemede, çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçları bir an önce kapsam dışına çıkarılmalıdır.

BİR SAĞLIK SORUNUNU (KORONAVİRÜS SALGINI) ÇÖZMEK ADINA ÇOCUK İSTİSMARCILARI AFFEDİLEMEZ, ÇOCUKLARIMIZA DAHA FAZLA ZARAR VERİLMESİNE GÖZ YUMULAMAZ!

Amerikalı Yazar Jeaniene Frost der ki… “Ben daima, insanın, kendisinden daha güçsüz bir şeye nasıl davrandığının, onun gerçek karakterini gösterdiğini düşünürüm…”

NOKTA ve İMZA