HTO uyardı!

HTO uyardı!

Aşı Yetersizliği, Sağlıkta Şiddete Yol Açar…

Hatay Tabip Odası, ülkemize geldiği bildirilen GRİP AŞISI’nın yetersiz kalması durumunda, sağlıkta şiddet olaylarının önünün açılacağını savundu.
Hatay Tabip Odası açıklamasında, aylar önce, sonbahar ile birlikte, kapalı ortamlara geçişin her yıl olduğu gibi grip ve grip benzeri hastalıklarda salgınlara yola açacağını, bu sene kovid-19 pandemisi nedeniyle konunun daha riskli bir hal alabileceğinin kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi ve bilim insanlarının da grip ve kovid-19 hastalığının birlikte geçirilmesinin dramatik sonuçlara yol açabileceğini öngördükleri hatırlatıldı.
HTO açıklaması şöyle:
“Grip aşısı, gripten korunmada belli bir koruyuculuk sağlamaktadır. Grip aşısı, Bilim Kurulu üyeleri tarafından oldukça geniş bir kesime önerilmektedir. Dış ülkelerden sipariş edilen bu aşının yeterince stoklanması konusunda uyarılar daha önce Türk Tabipler Birliği (TBB) tarafından yapılmıştı.
Herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına karşın, duyumlarımıza göre, 1.3 milyon aşı siparişi yapılmıştır. Bu dozda aşının; 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sayısının 8 milyon, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sayısının da 20 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında, yeterli olmayacağı kesindir.
Enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli meslek grubu olan sağlık çalışanlarının sayısı bile 1 milyondan fazladır. Altmış beş yaş üstü veya kronik hastalığı olan, obez olan, fabrika, kışla, bakımevi gibi toplu yaşam alanlarında bulunan milyonlarca vatandaşımız göz önüne alındığında, çok daha fazla sayıda aşıya gereksinim olduğu bir gerçektir.
Bu aşılar için Aile Sağlığı Merkezlerine gelen ve belki de aşı olamayacak vatandaşlar, sağlık çalışanları ile karşı karşıya gelecek, ortaya çıkacak kaos, sağlıkta şiddete yol açacaktır. Halkımız bilmelidir ki, aşı yetersizliğinin sorumlusu hekimler değil, Sağlık Bakanlığı’dır.
Sağlık Bakanlığı, ivedilikle bir açıklama yapmalı, temin edilen aşı miktarı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinin 200 milyon doz, 67 milyon nüfuslu İngiltere’nin 30 milyon doz, İran’ın ise 7.5 milyon doz aşı temin ettiği haberleri medyada yer almıştır. Buna karşın ülkemizin 1.3 milyon doz aşı temininin gerekçeleri, temin edilen aşının kimlere yapılacağı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bu yıl İnfluenza aşısının çok yaygın yapılması ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temininin üstlenilmesini halkın sağlık hakkıdır.” -Cemil Yıldız-