İnsiyatif, Karışıklık Yaratır!

İnsiyatif, Karışıklık Yaratır!

Türkiye’de 74 Baro, Yargıda süre durdurumu kararının ortak uygulanmasını istiyor…

Aralarında Hatay Barosu’nun da bulunduğu Türkiye’deki 74 Baro Başkanlığı’nın ortak açıklamasında, ülkemizde uygulamaya konulan koronavirüs salgını riskine karşı önlemler kapsamında, adliyelerde, bu ayın sonuna kadar duruşma ve keşiflerin durdurulması, ertelenmesi şeklindeki temenni kararının ülke genelinde aynı şekilde ve sürede uygulanması istendi.
Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem Dönmez’in de imza attığı gözlenen 74 Baro Başkanlığı ortak açıklaması şöyle:
“Yaşamakta olduğumuz koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması, uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Keza, bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar, kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.
Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk, evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1) Öncelikle, genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
2) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar, adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,
3) İlgili tüm sürelerin, olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,
4) Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.”
-Cemil Yıldız-