Meşruiyeti Olmayan Yapılar Yıkılır

Sadece kendini düşünen kişi, amaca ulaşmak için her şeyi araç olarak görür ve en kötü araçlara bile başvurmakta tereddüt etmez. Haksızlık etmekten geri durmaz.

Bugün atılan her adım, yarınki hayat demektir. Bu adımları atanların aklına hile bulaşmışsa, belki kısa vadede kazanç elde edebilir fakat nihai bir zafer elde edemediği gibi sonu hezimetle sonuçlanır.

Hiç bir büyük amaca ahlak dışı araçlarla varılamamıştır. Dünyadaki bütün toplum¬sal devrimlerin böyle olması bunun kanıtıdır. Eğer içine girilen yol aşağılık ve insanlık dışı bir amaca doğru götürüyorsa, insan, insan olmaktan çıkar ve hiç bir zaman için kendi gerçek amacına ulaşamaz.

Seçmenlerden aldığı onayla veya atama marifetiyle elinde bulundurduğu yetkiyi başkalarının özgürlüklerine tahdit koyarak, haklarını ezip geçerek, kullanıyorsa ve kendi sınırsız özgürlüklerin içinde keyif sürüyorsa, bu onayın vade sonu mutlaka gelecektir.

Çünkü gücünü meşru yasalardan almayan ve ahlaka yaslanmayan hiçbir yetki kalıcı olamaz. Başta gücün verdiği cesaretle amacına vardığını sanır. Fakat bu sanrı yanıltıcıdır. Çünkü meşru olmayan güç, ahlakı olmayan yapı çatırdamaya başlar ve sonunda yıkılır.

Kürşat Ayvatoğlu’ nun sonunu getiren mesele, gayri meşru ve ahlak dışı yollara sapmalarıydı. Başta büyük işler başardığı sanrısına kapılıp gücün verdiği cesaretle kendi günahlarını ifşa etti. Kısa zamanda meşru yollardan kazanılamayacak kadar paranın sahibi olmuş, şatafatın dibine vurmuş.

Kendisi sınırsız keyif içinde özgürlükler üzerinde yüzerken milyonlarca akranları aç kalmamak için hayata acılarla tutunmaya çalışıyorlardı.

Umutlarını yitirmiş, milyonlarca insan sefaletle kıvranırken Kürşat Ayvatoğlu gibilerin er geç hata zinciri nöbetine tutacak ve meşru olmayan yollarda elde ettikleri servetler gün yüzüne çıkıp yıkılacaklardır.

Sadece onlar değil onlarla iş tutan, göz yuman, besleyen veya büyüten her kimse foyası meydana çıkacak ve sahip olduğu güç ellerinden kayıp gidecektir.

Eşkıya hangi modern kılığa girerse girsin eşkıyadır. Hiç bir kılık hiçbir kılıf onu ebediyen korumaz. İster kravat taksın, ister makama otursun. Hükmü kalıcı olamaz. Yaptıklarının bedelini adalet önünde verir.

Kılıktan ve kılıftan bahsetmişken, küçükler için yazılmış öğüt kitaplarında çok bilindik kartal yumurtasında kuluçkaya yatan tavuklar ve akbabalar hikâyesi aklıma düştü. Herkesin kendine göre kurguladığı öykü şöyle anlatılır:

Kartal, tavuk yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatar. Kabuklar kırılıp civcivler ortaya çıkınca hicranlı sürprizle karşılaşır ve dünyasını şaşırır.

Kartal, beceriksiz civcivleri hayretle seyreder ve ‘‘Soyumun yozlaşmasına dayanamam’’ deyip kahırlanarak civcivleri yer.

Bu hikâyenin tersi de anlatılır. Bir tavuk, kartal yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatınca kartal yavruları kabuğu kırar. Kartal yavruları biraz büyüyüp gözleri açılır açılmaz kendisini yaratan tavuğu görünce şaşırırlar. ‘‘Geçmişimizin böyle bir ayıba dayanmasına tahammül edemeyiz’’ diyerek tavuğu yerler.

Yıllardır hayatı farklı açılardan takip ederim. Hayatın akışı ve engelleri üzerinde sayfalar dolusu kitaplar makaleler okudum. Yaşanmış ve yaşanmakta olan nice hayat hikâyeleriyle karşılaştım.

Hayatın çemberinde tavuk yumurtası üzerinde kuluçkaya yatmış kartallar gibi olanlar da var.

Kartal yumurtası üzerinde yatan tavuklar gibi olanlar da.

Her ikisine karşı fırsat kollayan leşçi akbabalar da.

Hiç kimse mezara gidene kadar ‘’ben şöyle yaşadım’’ diyemez.

Meşruiyet ve ahlak, asaletin en yüksek ve en sağlam burcudur. İnsana yücelik kazandıran ve sürdürebilirlik sağlayan en önemli kuvvettir.

Başka yollar, yöntemler kısa vadede kazançlı görünse de uzun erimli bir şekilde ayakta kalamaz.

Dünyada ahlak gelişiminin boyutlarına, çeşitli öğretilere bakınız. Montesque’dan, Protagoras’tan Nietzche’ye kadar, insanda ahlakın her şeyin ölçüsü olduğunu okursunuz.

Erdem tanımının kalıcı mutluluk ve huzur olduğunu kavrarsınız.

Ve hiçbir şeyin ahlaksızlara kar kalmayacağını da..

[email protected] займ 0 процентов без отказа