Nikola Tesla Demiş ki …

Sınırlı zihinlere,  sınırsız güç vermek zordur.

Nefretiniz , elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünya’yı aydınlatırdı.

Cehaletle savaşmak, savaş meydanında ölmekten daha görkemlidir.

O kadar cahilsiniz ki, dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz .

İnsanlar, birbirlerini öldürmek gibi vahşi bir eylemi, sürdürdükleri müddetçe, gelişimin önü kapalıdır.

Benim yorumum…

Dünya da ki genel duruma ve gidişata bakıldığında, gelişimin yarattığı  koşulların, yaşama kattıkları avantaj ve dezavantajların oranı ve nasıl kullanıldığı   ortada.

Ki, aradan neredeyse bir asır geçmiş ve koşullar değişse de, değişmeyen bazı şeyler de ortada.

Başka sözleri  …

Hayatımızda ki olayları gözden geçirince, kaderimize şekil veren etkenlerin, nasılda gizli yerlerde olduğunu fark ediyorum.

Barış ancak, evrensel bir aydınlanma ve milletlerin, bir araya gelmesinin, doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Biz hala bu huzurlu gerçeklikten  çok   uzağız .

Çok yakında, kablosuz olarak, dünyanın her yerine, mesaj iletmek öyle kolay olacak ki,  herkes kendi aygıtını yanında taşıyıp çalıştırabilecek.

Cehalet ve önyargı ve atalet, fikrin erken gelişimine ket vurur…samimiyetsiz bileşenler…ve bencil sömürücüler, itibarını zedeler, düşmanları ona saldırır ve   onu yargılar, ama en nihayetinde bütün bariyerler yıkılır ve yeni fikir yangın gibi yayılır.

Tarihin başlangıcından bu yana gerçekleşen en büyük savaştan,  (ıı.Dünya  savaşı )…

Yeni bir dünya doğmalıdır … insanlığın  fedakarlıklarını haklı çıkaracak bir dünya .

Bu yeni dünyada, zayıf güçlünün, iyiyse kötünün suiistimaline uğramamalı.

Fakir, zenginin şiddetiyle aşağılanma malı, zihnin yaratımları, bilim ve sanat, topluma  … 

İnsanlığın daha iyi ve barış içinde yaşaması için hizmet etmeli … bireylerin, bencilce servet edinmeleri için değil …

Bu yeni dünya, mazlumun ve hor görülenlerin değil … onur ve saygınlıkta  … birbirine eşit, özgür  insanlarla, ulusların dünyası olmalı …demiş .

Dünya‘nın o yılları ve koşullarında yaşamış bir insanın mazerete sığınmamış olması ayrı bir konu  …

Demek ki  güçlü amaçları olan insanlar sınır tanımaz, koşullarını güçlü bir disiplin içinde gerçekleştirirlermiş.

Enteresan ayrıntı … asırlar boyunca yaşayan insanoğlunun , bakış  açısı ve elde ettiklerini nasıl değerlendirdiğidir  .

O yıllarda söylenen sözlerin ve yorumların,  günümüz dünyası ve koşullarında, büyük bir kısmının, geçerliliğini hala koruyor olması ve yaşanıyor olmasıdır .

                                     Huzurla kalın

(Visited 31 times, 1 visits today)