Olumlu Öneriler…

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi için yapmış olduğu önerilere katılmamak mümkün değildir.

Kendi adıma ben bu 16 önerinin hepsinin altına uygundur demek suretiyle katılabileceğimi ifade ediyorum.

Nedir Kılıçdaroğlu’nun yaptığı öneriler?

En başta kamuda israfa son verilmesi öneriliyor.

Bu öneriye katılmamak mümkün mü?

Yaşadığımız virüs salgını ile mücadelede, daha da etkisini arttıran ekonomik krizin en zararla atlatılabilmesi için ,ilk önce kamudaki israfa son verilmesi gerekmez mi?

Şöyle bir etrafımıza bakalım?

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bazı alanlarda israfın önüne geçilemediği ve sanki hiç bir şey yokmuş gibi davranılarak harcamalar yapıldığı izlenimi görülmektedir.

Oysaki ekonomik krizin önüne geçebilmek için örnek olacak davranışlarda bulunulmalı, toplumu yüreklendirecek ve alınan kararlara gönülden katılmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır.

Yine yapılan öneriler arasında bulunan yerel yönetimlerle merkezi yönetimin arasında görülen uyumsuzluğun çözülmesi ve dengenin sağlanması isteniyor.

Demokrasilerin olmazsa olmazları arasında olan yerel yönetimler ile merkezi idarenin uyumlu bir şekilde çalışması ve bu iki yönetim arasındaki gereken dengenin yeniden sağlanması, birlik ve beraberlik içinde çalışabilmenin gereği olarak kabul edilmelidir.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun bu doğrultudaki önerisine de sıcak bakmak gerektiği kanısındayız.

Kamu alanında göreve alınacaklar için liyakatin ön planda tutulması ve bu doğrultuda gereken adımların atılması yolundaki öneriye de olumlu bakmak gerekir. Zira liyakatin ön plana alınmadığı bir ortamda, yapılan hizmetlerin yeterli bir randıman vermesi ve olumlu sonuçların elde edilmesi zor olsa gerek.

Yargı bağımsızlığının şüphe götürmeyecek bir şekilde sağlanması yolundaki öneriye de katılmamak mümkün değildir. Zira yargının bağımsız olduğu toplum tarafından kabul gördüğü ve bu doğrultuda gereken olumlu adımların atılmakta olduğunun anlaşıldığı bir ortamda, ekonomideki krizden çıkmanın, iç ve dış dünyadan iyi bir not alacak ortamın yaratılmasına önemli bir katkı sağlayacağı kanısındayız.

Yargı bağımsızlığı ile birlikte ifade özgürlüğü ve siyasi ahlak yasasının yaşama geçirilmesi istekleri de göz ardı edilecek öneriler olmayıp aksine hemen uygulanması gereken öneriler ve önlemler olarak görülmelidir.

Yine planlama teşkilatının kuruluşu, özerk kuruluşlara güvence verilmesi, kamu ihalelerinin şeffaf yapılması, yeni bir bütçe hazırlanması, IMF ile ilişkilerinin açıklığa kavuşturulması yolundaki önerilerde çok önemli kabul edilmelidir.

Kılıçdaroğlu’nun önerileri arasındaki yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması isteği de, çoğulcu, özgürlükçü demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yaşamda kalabilmesi için bir an evvel yasalaşması gereken bir husus olarak kabul edilmelidir.

Özetle Kılıçdaroğlu‘nun ekonomik krizden çıkılabilmesi için uygulamaya geçilmesini istediği 16 önerinin yaşama geçirilmesi suretiyle krizin daha rahat atlatılacağı görüşündeyiz.

Bu nedenle hiçbir art niyete kapılmadan, bu öneriler dikkatle incelenmeli ve bunlardan hemen yaşama geçirilmesi uygun görülecekler için gereken olumlu adımlar atılmalıdır.

Eğer bu adımlar atılır ve gereken yapılırsa, bilinmelidir ki; ülkemize aydınlık günlerin daha çabuk geleceği unutulmamalıdır…

[email protected]