Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Pandemide Göreve Hazırız

Hamurcu, küresel salgın sürecinde

Hamurcu, küresel salgın sürecinde veterinerlerden yeterince yararlanılmadığını vurguladı …

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen olağan genel kurullarında yaptığı konuşmada, gündemle ilgili görüşlerini aktardı.
Pandemiyle mücadele aşamasında dünya genelinde başarı sağlayan ülkelerde tek sağlık uygulamalarının hız kazandığını, Veteriner Hekimlerin sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Hamurcu, ülkemize özgü virüsün izolasyonunu herkesten önce Veteriner Hekimler yapmış olmalarına rağmen, veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını ifade etti ve “Pandemide göreve hazırız” dedi.
Korunma ve zamma gelince sağlık sınıfı sayılmıyoruz …
Sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmezken, tedavi yaparken yapılan hatalara ceza yaptırımı uygulayan yasaya dahil edildiklerini söyleyen Hamurcu, yani korunmaya veya zamma gelince sağlık sınıfı sayılmadıklarını ama ceza vermeye gelince en önce hatırlanan bir meslek grubu olduklarını belirtti.
Son pandemi sürecinin başta sağlık olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve diğer tüm alanlarda önemli değişimlere neden olduğunu, bu değişimlerin en başına bundan sonrası için zoonoz hastalıklarla mücadelenin yeni bir politika olarak eklenmesinin önemine değinen Hamurcu, konuşmasında şunlara yer verdi: “Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlarda karşılaşılan hastalıkların %70’inden fazlası hayvanlardan insanlara geçen, yani zoonoz hastalıklardır. Bu nedenle tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Veteriner hekimlerin başını çektiği koruyucu hekimlik konusunda yeni bir planlama yapılmalıdır. Örneğin COVID 19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden olan Çin’ in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Gao’nun, Almanya’da bu işin ana karargahı olan Koch Enstitüsü Başkanı Dr. Wieler’in veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor? Sadece isimlerini okur geçeriz ama bu ve daha birçok çağdaş ülkede zoonozlarla mücadelenin en ön saflarında veteriner hekimler vardır ve olmaya da devam edecektir. Veteriner Hekimler olarak zoonotik hastalıklarla mücadelede deneyimliyiz, pandemide göreve hazırız, sahada halkla yoğun olarak bir arada olan sağlık sınıfı olan tek meslek grubuyuz, genellikle hastalar bizim ayağımıza gelmez biz hastalarımıza gideriz ve biz bu işin de üstesinden geliriz dememize rağmen veteriner hekimlerden yeterince yararlanılmadığını görüyoruz.”
Çiftçi karamsar ve ümitsiz …
Her geçen gün daha da zorlaşan üretim koşullarının yerini üretmemeye bıraktığını belirten Hamurcu, çiftçinin karamsar ve ümitsiz olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi: “Birçoğu üretemeyeceğini söylüyor, üretmemenin maliyetini hesaplıyor. Son yıllarda giderek ağırlaşan olumsuzluklar ve bunun doğrultusunda artan fiyatlar öncelikle hayvansal gıda ile beslenme ihtiyacı olan halkımızın alım gücünü aşmaktadır. Bu durum ülkemizde hayvancılıkla uğraşan kesimler ile bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, istihdam alanlarını sıkıntılı bir noktaya getirmiştir. Hayvancılıkta önemli miktarda üretimden kaçışlar, üretimde ve hayvan sayılarında önemli azalmalarla kendini göstermiştir. Şu anda yapılması gereken et ve hayvan ithalatından vazgeçilerek, hayvancılık sektöründe et ve süt üretimine yönelik bir seferberlik ilan edilerek en az beş yıl kalıcı, değişmeyen tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır. Ülkemizin güçlü, hızlı hareket edebilen, bağımsız bir Veteriner hekimlik teşkilatına ihtiyacı vardır. Hayvan sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır. Bu alanda kilit meslek olan Veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan dejenerasyon durdurulmalıdır.
Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir, çeşitli adlar altında açılan ve hekimlik yetkilerini kullanan bölümler kapatılmalıdır.
Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan ve yıllardır hayvan ve toplum sağlığı için fedakârca mücadele eden her kademedeki birikimli Veteriner hekimler bu teşkilatın merkezinde olmalıdır. Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlık personeli bir bütün olarak çalışmalı, özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabi tutulmamalıdırlar. Bakanlık koruyucu hekimlik tedbirleri alırken sahada çalışan binlerce serbest Veteriner hekimi yetkilendirmeli, birlikte çalışmanın şartlarını oluşturmalıdır.
Ülke hayvancılığının gelişimi için, hayvancılık desteklemelerinin tarımsal destekler içindeki oranı gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkarılmalıdır. Daha da önemlisi gerek taşıyacağı hastalık riskleri gerekse yerli üretime olumsuz etkileri açısından hayvancılığımızın ölüm fermanı olan hayvansal ürünlerin ve canlı hayvanların ithalatı artık yapılmamalıdır.
Veteriner Hekim camiası yaşam mücadelesi veriyor …
Bugün ülkemizde devletten hiçbir destek almaksızın birçok hastalığın yok edilmesinde (ki bu hastalıklar arasında kuduz, brucella, verem, şarbon gibi son derece tehlikeli hastalıklar da var) mücadele veren veteriner hekim camiasının maalesef uygulanan yanlış politikalar sonucunda yaşam mücadelesi verir hale getirildiğini söyleyen Hamurcu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ülkemiz genelinde 7500’e yakın serbest veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleriyle yapmış oldukları kamu hizmeti göz önüne alındığında açıkça korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekirken destek bir yana yaratılan olumsuzluklar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bugüne kadar serbest veteriner hekimleri ayakta tutan icra ettikleri işler bir bir çeşitli çıkar gruplarına pay edilmekte, serbest veteriner hekimliğin geleceği giderek yok edilmektedir. Serbest veteriner hekimlerin hayvancılığımıza daha sağlıklı hizmet verebilmesi, serbest hekimliğin gelişimi için desteklenmesi ve önünün açılması gerekir. Bu amaçla, muayenehane ve poliklinik açacaklara vergi indirimi, ucuz kredi desteği gibi teşvikler verilmelidir. Hayvan sağlığı ve ıslahı konularında Tarım ve Orman Bakanlığı gerekirse hizmet satın almalıdır.
E- Reçete uygulaması veteriner hekim ile hasta sahibini karşı karşıya getirmekte olup bu uygulama tamamen kaldırılmalıdır. Veteriner hekim ile hastası arasına bürokrasiyi koymayalım artık. Veteriner hekim hastasıyla mı uğraşacak yoksa bürokrasiyle mi? Serbest Veteriner Hekimlik üzerindeki mevcut ve kamu yararı da olmayan bu bürokrasi bir an önce kaldırmalıdır. Mehmet ÖZGÜN