Sağlıkçılar seminer veriyor

Sağlıkçılar seminer veriyor

2 doğum arası 24 aydan az olmamalı

Hatay Halk Sağlığı ekipleri, sık aralıklarla yapılan doğumların anne ve bebek sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğunu, bu nedenle de iki doğum arasının asgari 24 ay olması gerektiğini savunuyorlar. Halk Sağlığı ekiplerinin bu alandaki çalışmalarıyla ilgili özet bilgiler şöyle:
“İki gebelik arasındaki periyodu yirmi dört aya çıkarmak amacıyla, doğum sonrası dönemde kullanılabilecek kontraseptif yöntemler; rahim içi araç, bariyer yöntemler ve hormonal yöntemlerden sadece progesteron içeren hormonal kontraseptif

yöntemlerdir. Sadece progesteron içeren kontraseptif yöntemler; sadece progesteron içeren haplar, progesteronlu implantlar ve progesteronlu rahim içi araçlardır. Sadece progesteron içeren yöntemlerin postpartum kontrasepsiyon için kullanımının emzirme, laktasyon ve çocuk gelişimi üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Bu kapsamda, 2017 yılında illerimize dağıtımı yapılacak olan ve sadece Progesteron içeren hap konusunda sağlık personellerini bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılarda 577 kişinin (Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Elemanları ve TSM Personelleri) eğitimleri yapılmıştır. Eğitimler devam etmektedir.” -A. Halik Görün-

(Visited 1 times, 1 visits today)