Salgın Hastalıklar Karşısındaki Tek Silah Aşıdır

Salgın Hastalıklar Karşısındaki Tek Silah Aşıdır

AHEF, Aşı Haftası’nda, “Sağlıklı Çocuklar, Sağlıklı Yarınlar için Haydi Aşıya” mesajı verdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aralıksız olarak aşının ve çocuklarımızı aşı ile korumanın önemini gündeme getiriyor. Bu seneki Aşı Haftası’nda aşının tarihçesine dikkat çeken AHEF, salgın hastalıklar karşısında aşının başarısını ortaya koydu.
Ülkemizdeki aşılama tarihinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığının belirtildiği AHEF açıklamasında şu bilgi aktarıldı:
“1885 yılında, dünyada ilk defa çiçek aşısı uygulaması için Osmanlı İmparatorluğunda kanun çıkarıldı. Özellikle 2.Abdülhamit döneminde, Pasteur’e maddi yardım ve Osmanlı’dan üç kişinin kendisinin yanına asistan olarak gönderilmesi teklif edildi ve gönderildi. Döndüklerinde, 1887 yılında, Kuduz Tedavi Müessesi’ni kurdular. Bu kurum dünyada üçüncü, doğuda ise ilk kuduz merkezi oldu. Kuduz Tedavi Müessesi, kuduz aşısı ve daha sonraki yıllarda da difteri serumu üretti. Dünyada, o dönemde olan gelişmeler çerçevesinde; yine kuduz, difteri, sığır vebası, kızıl serumları ve tüberküloz aşıları üretildi ve halk sağlığını korumak amacıyla uygulandı. Aşı ve serum üretimi, Kurtuluş Savaşı’nın zorlu çetin yıllarında da devam etti.
Büyük mücadeleler ile sürdürdüğümüz Kurtuluş Savaşı sırasında, milli mücadelemizin ve irademizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Mayıs1920’de ilk Sağlık Bakanı olarak Adnan Adıvar’ı seçti ve çıkardığı üç kanunla, koruyucu sağlık hizmetlerini yürütebilmesi için Hükümet Tabipliği ve Sağlık Müdürlüklerini kurdu. Böylelikle, insanlarımızı perişan eden salgın hastalıklarla mücadele devam etti. Bu yıllarda oluşturulan Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi kurumlarda üretilen aşı ve serumlarla, azimli ve çalışkan hekimlerimiz, bu salgın hastalıklarla Anadolu’nun dört bir yanında savaştı.
Cumhuriyetin ilanından sonra, Dr. Refik Saydam döneminde, ‘Tababet ve Şuabatları Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’ ve ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ ile yine 1961 yılında Sayın Nusret Fişek hocamızın 224 sayılı Sağlıkta Sosyalizasyon diye adlandırılan ‘Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu’ gibi kanunlarla, halkın sağlığının korunması ve aşılama çalışmalarının tüm ülkeye yayılması sağlandı.
Ülkemizde halen uygulamaya devam ettiğimiz Genişletilmiş Bağışıklama Programı yanı sıra, yıllar içinde yaptığımız aşı kampanyalarıyla, örneğin 1983 yılından itibaren ülkemizde ve dünyada çiçek hastalığını, 1995 yılında Polio Aşı Günleri ve uzun yıllar devam ettirdiğimiz çalışmalar ile Polio (çocuk felci) hastalığını eredike ettik. 2005 yılında Kızamık Aşı Günleri gibi kampanyalarla da son derece başarılı sonuçlar elde ettik.
2010 yılından itibaren ülkemizde uygulamaya başladığımız Aile Hekimliği sistemi ile biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızla birlikte bağışıklama çalışmalarımıza çok daha fazla önem vererek, son zamanlarda oluşan aşı kararsızlığı ve aşı karşıtlığı ilemücadele ederek, bebeklerimiz ve çocuklarımız ile tek tek ilgilenerek, ailelerine ulaşarak, aşılama oranlarımızda %97 gibi başarıyı yakaladık.”
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, gerek bebek ve çocuk, gerek erişkin yaş dönemi aşılamaları konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmaya ve çalışmaya devam ediyor. AHEF, konuyla ilgili açıklamasında, son yüzyılın halk sağlığı korunması açısından en önemli buluşu olan aşıların, bulaşıcı hastalıklara karşı en güçlü silah olduğunu vurguladı. Mehmet ÖZGÜN