SES, Korona Kriz Masasına dahil olmak istiyor:

SES, Korona Kriz Masasına dahil olmak istiyor:

Sağlıklı bilgiler istiyoruz…

Kısa adı SES olan Sağlık Emekçileri Sendikası’nın Hatay Şubesi, bir açıklamayla, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde oluşturulan Koronavirüs Krizi Masası’na dahil olmak istediklerini, ancak bu yöndeki isteklerine yanıt verilmediğini duyurdu. SES Hatay Şubesi, il içinde koronavirüs ile ilgili gelişme ve bilgilerin şeffaf şekilde halkla paylaşılmasını da istedi
SES Hatay Şubesi adına Eşbaşkan Meryem Avcı imzasıyla yayınlanan açıklamada şu görüşler dile getirildi:
“Covid-19 virüsü, ülkemizde hızla yayılım göstermekte olup, virüsü önlemede alınacak tedbirler noktasında tüm sağlık örgütleri, sendikalar, odalar ile işbirliği yapılması elzem hale gelmektedir. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü düzeyinde oluşturulan kriz masasında sağlık örgütü temsilcilerinin de katılımının sağlanması gerekmektedir. İl Müdürlüğünüze yaptığımız görüşme talebine 1 hafta süre içinde yanıt gelmemesi nedeniyle; yaşanan süreç ile ilgili şeffaf olunmaması, sağlık örgütleri olarak bizlere sağlıklı bilgiler verilmemesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Yaşanan süreç üzerine, talep ve değerlendirmemizi tarafınıza yazılı bildirme gereği duyulmuştur.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Hatay Şubesi olarak;
-İlimizde görülen vaka sayısı ve varsa ölümlerle ilgili doğru bilgi akışının sağlanmasını, vakaların hangi yaş gruplarında ve hangi hastalıklara sahip olduğu gibi istatistiklerin oluşturulmasını,
-İlimizde bulunan tüm sağlık kurumlarında (Aile Sağlık Merkezleri dahil) koruyucu ekipmanlar ile ilgili yaşanan eksikliklerin acilen giderilmesini,
-Sağlık emekçilerinin çalışma sürelerini kısaltarak molalı çalışma biçimine geçirilmesini,
-Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ulaşımlarının ücretsiz karşılanmasını, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlar için oluşturulacak servis araçlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesini,
-Virüsle karşılaşan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç halinde en yakın konaklama tesisinde ücretsiz kalmalarını, kıyafet dezenfeksiyonun hastanede yapılmasını,
-Sağlık emekçilerinin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını,
-Tüm sağlık emekçilerine acilen tanı testleri yapılmasını, Covid-19 pozitif çıkması durumunda bunun bir meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini,
-Kurumlarda dağıtılan yemeklerin birime kapalı halde gelmesinin sağlanmasını,
-17.03.2020 tarih ve 14500235- 403.99/sayılı “Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler” konulu genelge kapsamında hastanelerde yapılan ameliyatların söz konusu genelgeye uygunluğunun denetlenmesini
-İlimizde bulunan mülteci kamplarının sağlık standartlarına uygunluğunun denetlenmesini, sınırdan yapılan geçişlerde sağlık taramaların düzenli yapılmasını ve 14 gün kuralına uymak adına karantina uygulanmasının sınırlarımıza giriş yapan kişilerin aileleri ile birlikte uygun yerlerde tutularak gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını, kamplarda yaşayan insanlara Covid-19 virüsü ile ilgili eğitim verilmesini,
-Göçmen ve mülteciler için sağlık alanında acil durum ilan edilerek göçmen ve mülteci sağlığı için gerekli önlemlerin alınmasını,
-Pandemi ortamında psikososyal destek hizmetlerinin, sağlık durumu takibi ve kontrolü önceliği dikkate alınarak elektronik ortamda, temastan uzak, broşür, afiş, sesli, görüntülü olarak uzaktan bilgilendirme ve uzaktan destek eşliğinde yapılmasını,
-Diğer bütün yönlendirmelerin online ve telefon hatları kullanarak uzaktan yapılmasını; video sesli yöntemlerle kitle iletişim araçlarının etkin kullanılmasını,
– Tanı testlerinin yaygınlaştırılarak vakaların tespit sürecinin hızlandıracak gerekli önlemlerin alınmasını,
-Okul, cami gibi mekânların karantina bölgesi için hazır hale getirilmesini,
-İlimiz Hatay da yaşanan sağlık çalışanları sayısının yetersizliğinin sağlık bakanlığına iletilmesi, ataması yapılmayan, güvenlik soruşturmalarına takılan ve ihraç olmuş sağlık emekçilerinin acil bir şekilde göreve başlatılmaları için taleplerin oluşturulmasını talep ediyoruz.”
SES Hatay Şubesi açıklamasının son bölümünde, “Biz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hatay Şubesi olarak, hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı ile ilgili alınacak önlemlerde sorumluluğumuz gereği rol üstlendiğimizi ve üstleneceğimizi, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunu yerine getirmede de taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” görüşü aktarıldı. -Cemil Yıldız-