Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sulamada “Yenilenebilir Enerji” dönemi

Milletvekili Öntürk, devrim niteliğinde

Milletvekili Öntürk, devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attıklarını vurguladı

Ak Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, meclise sundukları kanun tasarısı ile devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attıklarını vurguladı. Milletvekili Öntürk, tasarıyla, zirai maksatlı sulama tesislerinin elektrik ihtiyacının karşılanması için kurulacak enerji tesislerinin lisans alma sınırına tabi olmaksızın DSİ tarafından yapılmasına dair yetki verildiğini, böylece, zirai maksatlı sulama tesislerinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak karşılanmasının sağlanacağını bildirdi.
Meclis kürsüsünden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine konuşma yapan Milletvekili Öntürk, bu kanun tasarısıyla, su zengini olmayan ülkemizin su kaynaklarının daha etkin planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için görev ve yetkilerine ilave edilmesi gereken hususlarda düzenleme yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu söyledi.
Çiftçiye 33 milyar liralık destek …
Bu düzenlemelerle, sulama maksatlı baraj, gölet gibi depolama tesislerinin ve sulama tesislerinin amortisman bedelinden vazgeçilerek çiftçiye 33 milyar TL’lik destek sağlandığını söyleyen Milletvekili Öntürk, konuşmasında şunlara değindi: “Yine bu düzenlemeyle, sulama birlikleri tarafından işletilen sulama tesislerinde su kullanıcısı çiftçilerden intikal eden şikâyetler dikkate alınarak sulama birliklerine kamu personeli yöneticilerin atanması ve bu birliklerin denetiminin artırılarak sulama tesislerinin çiftçimize problemsiz hizmeti için 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle, birlik müdürü, birlik saymanı ve diğer çalışanların tüm özlük hakları korunarak istihdamlarına devam edilmektedir. Birlik meclisi yönetim kurulu ve denetim kurulu organları feshedilerek sorumlulukları birlik başkanlığının altında toplanmakta, karar alma süreçleri de daha etkin ve hızlı hâle getirilmektedir. Kamu görevlisi olan birlik başkanı sayesinde adil, eşitlikçi, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet verilerek çiftçilerimizin bu yöndeki şikâyetleri ortadan kalkacaktır. DSİ sayesinde sulama birliklerinin kurumsal kapasitesi artırılarak araç ve iş imkânları bakımından desteklenecek olan birlikler, çiftçiye daha iyi hizmet sunacaktır. Birlik üyelerinin hakları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulacak, sınırsız olmayan ve dünyada gelişen şartlar dâhilinde stratejik önemi gittikçe artan su ve toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanımı disipline edilecektir.
Görüştüğümüz kanun tasarısıyla DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet gibi sulama tesislerinin yapımı için harcanan bedellerin çiftçilerimizden alınmasından vazgeçilmekte, böylece çiftçilerimizin zirai üretimindeki maliyet girdisi azaltılarak elde edecekleri ürünlerdeki kârlılık payı artırılacaktır. Bu tasarıyla çiftçilerimize verdiğimiz en önemli müjdelerden biri de ‘tarla içi sulama sistemleri desteği’ adı altında ilk kez bir destekleme uygulamasını getiriyoruz.”
21 milyon hayvan küpelenecek, kayıt altına alınacak …
Bu kanunla, ayrıca, arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin değişikliklerin de yer aldığını belirten Milletvekili Öntürk, hükûmetleri döneminde şu ana kadar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5 milyon 564 bin 280 hektar alanın toplulaştırılmasının tamamlandığını, 1 milyon 782 bin 458 hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi ve “Yine, ayrıca, DSİ tarafından 70.569 hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılmış, 343 . 023 hektar alanda da toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Görüldüğü üzere, DSİ, daha önce de toplulaştırma çalışmalarını yürüten ve bu konuda deneyimli bir kurumdur. Bu işlerin tek elden ve hızlı bir şekilde yürütülerek yatırımların daha kısa sürede faydaya dönüşeceği düşünülmektedir. Bu iş ve işlemleri yürütecek teşkilat yapısının oluşturulması amacıyla 1 adet genel müdür yardımcılığı, 3 adet yeni daire başkanlığı ihdas edilmiştir. Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan ve kamu kaynaklarının israfına sebep olan problemler ortadan kaldırılmış olacaktır. Kanal ve boru güzergâhları için zarar, ziyan ve ürün kayıpları bedelleri kısa sürede ödenerek çiftçilerin mağduriyetleri önlenmiş olacaktır.
Bu yasayla ayrıca ülkemizde yıllık olarak yaklaşık 6 milyon büyükbaş, 15 milyon küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 21 milyon hayvan küpelenerek kayıt altına alınmaktadır. Yapacağımız değişiklikle, maliyeti yıllık 63 milyon Türk lirasına gelen küpe bedelleri Bakanlığımız tarafından temin edilerek yetiştiricilerden bedel alınmaksızın uygulama sağlanacaktır. Böylece küpeleme oranı artacak, kayıtlılık oranı artacak ve hayvan hareketlerinin izlenmesinde gelişme sağlanacaktır. Aynı zamanda, hayvan sahipleri ile uygulayıcılar arasında geçen küpe bedeli ücreti diyaloğu ortadan kalkacaktır.
Yine bu düzenlemeyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince, resmî kontrollere ilişkin yetki verilen meslek gruplarına ilişkin tabloda değişiklik yapılarak su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisliğinin ilgili bölümleri ile tütün teknolojisi mühendislerinden de yararlandırılacaklardır. Tohumculuk alt birlik gelirleri arasında yer alan birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde 3 oranında kesilen komisyon oranı binde 1’e çekilmektedir. Böylece, sektör örgütlenmesinin gerçekleşeceği faaliyetlerin kayıt altına alınmasının kolaylaşacağı ve üyelerinin faaliyetleri sonucu elde edecekleri gelirde artış sağlanacağı değerlendirilmektedir” dedi. -Mehmet ÖZGÜN-