Doktorlar işbaşı yapmadı, sağlık çalışanlarıyla alanlara indi:Manşet

Doktorlar işbaşı yapmadı, sağlık çalışanlarıyla alanlara indi:

Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var… Hatay Tabip Odası, Dişhekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği ile SES ortak açıklamasında, “Oyalama Değil, Hakkımız…