Hem isimsiz, hem tabelasız!Gündem

Hem isimsiz, hem tabelasız!

Görüntü utandırmalı mı? Dünyanın en önemli mozaiklerine ev sahipliği yapan, bu anlamda sayılı müzelerden birine sahip olan Antakya’da, eski Roma…