TTB: Gidecek olan hekimler değil…

TTB: Gidecek olan hekimler değil…

“Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için; dün, bugün olduğu gibi, yarın da burada, bu topraklarda kalacağız.”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, özel hastanelere geçen ya da yurt dışına giden doktorlarla ilgili konuşmasında geçen “Giderlerse gitsinler” sözüne cevap verdi. Türk Tabipler birliği, “Gidecek olan hekimler değil” mesajını verdi.

TTB Merkez Konseyi açıklaması şöyle:

“Gidecek olan hekimler değil! Biz, hekimiz. Tıbbın tarihinden bu yana, burada, bu topraklardaydık. Bugün de buradayız. Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak, emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle, insanlara hizmet için çalışıyoruz. Biz, yıllar içinde,

‘Doktorları ağaca bağlayın da kaçmasınlar’ diyen devlet başkanlarını da, ‘Doktorların gözü doymaz’ diyen kasaba siyasetçileri de, ‘Paracı doktorlar gürültü yapıyor’ diyen sağlık yöneticilerini de gördük/görüyoruz.

Hepsi gitti, biz kaldık. Mesleğimiz ve meslek onurumuz kaldı. Bugün de hiçbir yere çekip gitmiyoruz.

Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için; dün, bugün olduğu gibi, yarın da burada, bu topraklarda kalacağız. Ne ülkemizden, ne mesleğimizde,n ne hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz.

Emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı, 14-15 Mart’ta bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında G(Ö)REVde olacağız. Bu sözlere gereken cevabı da o gün, bir kez daha hep birlikte vereceğiz.” -Cemil Yıldız-