Türkiye’den Sadece Hatay MKÜ

Türkiye’den Sadece Hatay MKÜ

101 Ülkenin Akademisyenleri “Küresel Atık Su”yu konuştu

101 ülke, küresel atık suları, akademisyenleri eliyle masaya yatırdı. Bu 101 ülke arasında yer alan Türkiye, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ile temsil edildi.

MKÜ Yönetimi, organizasyonla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“101 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan Küresel Atık Su Sürveyans Konsorsiyumu, antibiyotik direncinin küresel dağılımı üzerine yapmış oldukları çalışmayı, Nature Communications Dergisi’nde yayınlandı. Technical University of Denmark’tan Prof. Dr. Frank M. Aarestrup yürütücülüğünde 100’ün üzerinde araştırmacının yer aldığı çalışmada ülkemizi temsil eden tek üniversite, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olmuştur.

Çalışma konsorsiyomu çatısı altında, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Kürekci, ülkemiz örneklerinin toplanması ve analizinde görev almıştır. Ülkemizden, Hatay ili arıtma tesisinin su örneklerinin de analiz edildiği verilere göre, antibiyotik dirençli bakteri profilinin ve antibiyotik direncinin coğrafik bölgelere göre farklılık gösterdiği ortaya koyulmuştur.

Çalışmanın sonucuna göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün en önemli problemlerden biri olarak belirlediği antibiyotik direnci ile mücadelede bölgesel sürveyans çalışmalarının yapılmasının önemi ortaya çıkmıştır.” -Haber/Cemil Yıldız-