Ülkemiz, Mesleğimiz ve Toplum İçin Varız…

Ülkemiz, Mesleğimiz ve Toplum İçin Varız…

Hatay’da 13 Meslek Odası, girişimin, hukuksuz ve denetim altında tutma amaçlı olduğu görüşünde…

Hatay’da 13 Meslek Odasının üyesi olduğu, kısa adı HAMOK olan Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu, üyelerin birçok sorunu çözüm beklerken, ülke olarak Odaların seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini üzücü ve kaygı verici bulduklarını duyurdu.
HAMOK adına, dönem Sözcüsü Nebil Seyfettin yaptığı açıklamada, bir süredir, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele edilirken, dünyadaki birçok ülkenin de bu salgın sürecinin yarattığı ekonomik, sosyal, toplumsal ve psikolojik yıkımı azaltmaya yönelik çözüm önerileri geliştirirken, ülkemizde yaratılan suni bir gündemle, meslek odalarının tartışma konusu yapıldığını kaydederek, “Ülke olarak, Odaların seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini üzücü ve kaygı verici bulmaktayız” dedi.
HAMOK Dönem Sözcüsü, Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, açıklamasında, ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir yeri bulunan meslek kuruluşlarının hem hukuksal statü hem de toplumsal demokrasi açısından kendilerine özgü niteliğe sahip olduklarını, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne göre bu kuruluşların, meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılama yanı sıra mesleğin genel kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevli kuruluşlar olduğunu hatırlattı ve bu anlamıyla da meslek odalarının kamu idaresinin bir parçası olduklarının altını çizdi
HAMOK Sözcüsü Seyfettin, şöyle devam etti:
“Bilinmelidir ki, Anayasal kuruluş olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin; demokratik, saydam ve hukuki yapılarıyla verilemeyecek hiçbir hesapları yoktur. Denetimleri, üyelerinin demokratik katılımıyla gerçekleştirilen genel kurullarında belirlenen denetim organlarınca yapılmakta, hukuksal denetimi ise yargı organları tarafından yerine getirilmektedir.
Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine Birlik ve Odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızı, hukuksuz müdahaleleri ve meslek kuruluşları üzerinde denetim adı altında oluşturulmaya çalışılan bütün baskıları reddettiğimizi kamuoyuna duyururuz.”
HAMOK açıklamasına imza atan Hatay’daki Meslek Odaları şunlar:
Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası, SMMM Odası, Tabip Odası, Veteriner Hekimleri Odası Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İl Temsilciliği.
-Cemil Yıldız-