Hatay dahil 30 İl’de Kaygılar Arttı

Hatay dahil 30 İl’de Kaygılar Arttı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından, Hatay dahil 30 büyükşehirde yapılan “Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Araştırması” ile gençlerin koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), “Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Araştırması”nı tamamladı.15-30 yaş arası 2 bin 437 gençle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi yapılarak, gençlerinin yaşadığı zorlu süreç ile ilgili analizler yapıldı. Araştırma, Hatay dahil 30 büyükşehirde gerçekleştirildi.
Sonuçları paylaşan TGSP’nin, korona sürecinin etkilerine dair değerlendirmesi ara başlıklar halinde şöyle:
-EKONOMİ!-
Araştırmaya katılan gençlerin% 63,3’ü, geleceği hakkında endişe duymaktadır. Bu endişelerin nedenine bakıldığında, maddiyat ve iş konusuna yönelik endişeler göze çapmaktadır. Endişelerin kökeni, somut ve maddi faktörlere dayanmaktadır. Endişeli olmadığını belirten % 22,3’lük genç grubun endişeli olmama nedenleri ise yoğun olarak umut, inanç ve güven gibi soyut faktörlere dayanmaktadır. Gençlerin, geleceğe yönelik beklentileri konusunda ise, % 46,7, geleceğe yönelik beklentilerinin azaldığını belirtmektedir.P andemi sürecinin beraberinde getirdiği “evden çalışma” konusu ile beraber geleceğe yönelik kariyer planlarının değiştiğini belirten % 10,4’lük grubun, gelecekte ne yapmak istediğine dair kafasında çok net şeylerin olmadığını söyleyebiliriz. Fakat kararını vermiş olanlar ise, gündemde görünürlüğü en fazla olan meslekleri kendine hedef olarak seçmiştir. Sağlık sektörü, E-ticaret ve gıda sektörü, yeni gözde sektörler arasında başı çekmektedir. Gençlerin % 62,9’u, hükümet tarafından çalışanlara yönelik alınan ekonomik tedbirleri yetersiz görmektedir. Yetersiz bulma sebeplerinde başı çeken konu, yardım miktarlarının yeterli olmaması iken, yeterli bulma sebeplerinde başı çeken konu ise yeterli tedbirlerin alındığına dair görüştür. Çalışan öğrencilerin % 45,4’ü, bu dönemde işlerini kaybetmiş durumdadır. Ana neden ise, çalışılan yerin kapanmış olması ya da yapılan işin evden çalışmaya müsait olmamasıdır. 10 gençten 8’e yakını, uzaktan eğitimi takip etmektedir. Çoğunluk, uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamamaktadır. Olumlu ve olumsuz faktörler değerlendirildiğinde, olumsuz faktörlerin başında konsantre olamamak maddesi varken, olumlu faktörlerin başında ise istenilen saatte derse katılabilme faktörü yer almaktadır.
-SOSYAL ETKİ-
Ekonomik tedbirler çoğunluk tarafından yetersiz bulunurken, sağlık konusunda alınan tedbirler ise takdir görmektedir. % 56,7, yeterli sağlık tedbirlerinin alındığını dile getirmektedir. Pandeminin, 1-5 ay civarı kontrol altına alınabileceği öngörüsü hakimken, virüsün kaynağına dair olarak, insanların doğaya verdikleri zarar konusu öne çıkmaktadır. 2 kişiden 1’i, salgın sonrası ekonominin kötüye gideceğini öngörürken, % 47,6, hükümetin yaptığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyasını doğru bir karar olarak nitelendirmektedir. 10 kişiden 3’e yakını ise, salgınla ilgili bir kampanyaya destek verdiğini beyan etmiştir.
-PSİKOLOJİK ETKİ-
Telefonla geçirilen vakit, sosyal medyaya ayrılan zaman, film- dizi izlemek ve aileye ile kurulan iletişim, artış trendi göstermektedir. %59,6, bu dönem içerisinde duygu durumlarının değiştiğini ve yoğun olarak (%75,6) kaygılı olduklarını belirtmişlerdir. 10 gençten 3’ü, bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başlarken, bu aktivitelerden en popüleri ise okumak ve araştırmakla ilgilidir. Gençlerin çoğu, aile ortamındaki iletişimin artmasıyla beraber ilişkilerin iyiye gittiğini ve beraber aktivite yapmaya başladıkları örneklerini vermişlerdir. Hastalıklardan korku düzeyi, başkaları ile konuşma ihtiyacı ve maneviyata ayrılan süre artış trendi gösterirken; yaşam sevinci, bir iş yapmaya başlamadaki motivasyon ve hükümete güven düzeyi ise azalış trendi göstermektedir.
-STK İLİŞKİSİ-
Araştırmaya katılan gençlerin % 8’inin STK’lar ile ilişkisi bulunmaktadır. % 56,1’in STK’lar ile iletişimi devam etmektedir. İletişim, yoğun olarak telefon konuşması üzerinden sağlanmaktadır. STK’sı ile irtibatı kesilen % 43,9’luk kesimin ise, neden iletişimin kesildiğine dair pek bir fikri yok gibi görünmektedir. Neden gösterenler ise, koronavirüsten dolayı irtibat kurulmadığını belirtmişlerdir.  Tamer Yazar