24 Aylık Projede

24 Aylık Projede

Hatay da Var

Tam adı, “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” olan Hayata Fırsat Projesi, 24 ay sürecek. İstihdama katkı sağlaması da beklenen Proje’nin hedef illeri; Hatay, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya,Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finance edilen, ILO tarafından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü genel koordinasyonunda yürütülen “Hayata Fırsat Projesi”, bugün gerçekleştirilecek açılış etkinliğiyle beraber başlıyor.
Proje’nin bazı faaliyetleri, Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte gerçekleştiriliyor. “Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat” sloganı ile yola çıkan Proje, Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyor. Proje’nin, tespit edilen sektörlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının karşılanmasıyla, sektörlerin gelişimine ve üretimin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
-GİRİŞİMCİLER-
Büyük umutlarla hazırlanan ve kapsamı oldukça geniş tutulan “Hayata Fırsat Projesi”, Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının ekonomik ve sosyal olarak dayanıklılıklarını artırmayı ve işgücü piyasası yönetişim mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, proje süresince mesleki eğitimler, girişimcilik ve farkındalık eğitimleri verilecek, teşviklerle de girişimcilik desteklenecek.
Tam adı “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” olan Proje, 24 ay sürecek. Proje’nin hedef illeri ise Hatay, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin olarak belirlendi.
-HEDEF KİTLE-
Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve Türk vatandaşları, pProje’nin ana hedef kitlesini oluşturuyor. Ayrıca merkez ve yerel düzeyde kamu kurumları, belediyeler, işçi ve işveren kuruluşları da hedef kitle arasında yer alıyor. Proje boyunca; yaklaşık 13 bin geçici koruma sağlanan Suriyeli, 5000 Türk vatandaşı, 350 ilgili devlet kurumu personeli bağlamında, sosyal ortaklar olan işçi ve işveren kuruluşlarından 500 temsilci ve 500 işletmeye ulaşılması amaçlanıyor.
-FAALİYETLER-
İşgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun beceriler geliştirmek, iş yaratmayı desteklemek ve işgücü piyasası yönetişimini desteklemek hedefleri üzerine kurulan Proje kapsamında; mesleki eğitimler, kamu istihdam hizmetleri eğitimleri, girişimcilik eğitim programları ve işyeri mentörlük programlarının yanı sıra koşulları sağlayan gençlerin çıraklık sistemine kaydedilmesi, yerel ekonomik kalkınma ve değer zinciri analizleri, işletme kurma/genişletme için iş danışmanlık hizmetleri ve hibeler, girişimcilik teşvik programları, ilgili kamu kurumlarında kapasite artırma ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.
-KOBİLERE DESTEK-
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasında ise, Proje kapsamındaki KOBİ’lere destek çalışması var. Detaylar şöyle:
“Proje kapsamında; Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan yabancı girişimciler için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik olarak KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı uygulanacaktır.Söz konusu program; Türk vatandaşı veya geçici koruma sağlanan yabancılar tarafından kurulmuş ya da geçici koruma sağlanan yabancı ve Türk vatandaşı ortaklığında kurulmuş KOBİ sahiplerine; 50.000 TL’ye kadar mikro hibe, iş planlarını geliştirme, geliştirilen iş planlarını melek yatırımcılara sunabilme, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından yetkilendirilmiş deneyimli 20 yerel danışman tarafından 2 yıl boyunca danışmanlık desteği ve ITC’nin desteği ile uluslararası pazarlara erişim imkanı sağlayacaktır. Bu çerçevede uygulanacak destek programı sonucunda 50 KOBİ’ye ulaşılacaktır.”
-AÇILIŞ BUGÜN-
Açılış etkinliği bugün 14:00-17:30 saatleri arasında İstanbul Intercontinental Otelde düzenlenecek olan Proje’nin, özellikle mesleki eğitimler ve çıraklık eğitimleri aracılığıyla, hedef gruptaki bireyler ve ailelerinin geçim kaynaklarına erişmesine ve hedef illerde tespit edilen sektörlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının karşılanmasıyla da sektörlerin gelişimine ve üretimin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. -Tamer Yazar-