6287 Etkin, Derhal Uygulanmalı…

6287 Etkin, Derhal Uygulanmalı…

Hatay SMMMO’den, Çocuk İstismarı ile Kadına Şiddet’e karşı önlem önerisi:

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası “Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık Komisyonu” tarafından yapılan açıklamada, ülkede gündemden düşmeyen çocuk istismarı ile kadına şiddete karşı, 6287 sayılı kanun ve dayanağı uluslararası sözleşmeler olan yasaların etkin bir şekilde ve derhal uygulanmasının sağlanması istendi.
Hatay SMMMO Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık Komisyonu adına, Komisyon Başkanı Gül Oruç ve üyeler; Lemye Meriç, Selva Ekmekçi, Şebnur Bulut Uyar, Serdal Hasırcı ve İrfan Olğun imzalı açıklamada, “Toplum çökerken, hiç birimizin ayakta kalamayacağının farkındayız” başlığı altında şu bilgi verildi:
“Geçen yıl, 624 çocuk istismarı kayıtlara geçti. Sadece Eylül ayında, 53 kadın alçakça öldürüldü. Bu bir cinnet halidir. Yaşanan bunca cinayet, taciz, tecavüz, çocuk istismarı karşısında duyarsız kalamayız. Artan şiddet, hepimizi kendi yaşamımızdan ve sevdiklerimizin yaşamından endişe duyar hale getirdi.
Toplum huzuru için; dayanağı Anayasa, Medeni Kanun, TCK, 6287 sayılı kanun ve uluslararası sözleşmeler olan yasaların etkin bir şekilde ve derhal uygulanmasının sağlanması, yetkililerin sorumluluğundadır. Her türlü ayrımcılığa karşı kültürel ve geleneksel baskıların son bulması, toplumsal cinsi-yet eşitsizliğinin önlenmesi, çocukların, kadınların ve güçsüzlerin korunması, devletin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, meslek ve sivil toplum kuruluş-larının desteği ile olumlu sonuçlara ulaşılabileceği kanaatindeyiz.”
Hatay Muhasebeciler Odası Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Farkındalık Komisyonu açıklamasında, daha sonra şu öneri ve istekler sıralandı:
1-Ceza Sisteminin adil işletilmesi, eşitlikçi ve özgürlükçü temellere dayanması, yalnızca sebeplerinin dikkate alınmaması, olayların yarattığı sonuçların ve yıllarca sürecek etkilerinin yargı mensuplarınca göz önünde bulundurularak, kamu vicdanını rahatlatacak kararların alınması,
2-Medyadaki şiddet görüntüleri ve şiddet içerikli dizilerin örnek oluşturmaması için gereken tedbirlerin alınması,
3-Şiddet içerikli, ayrımcı ve eşitlikçi olamayan, eğitime katkı sağlamayan bilgi ve içeriklerin müfredattan çıkartılması, basın ve yayında yer verilmemesi,
4-Şiddet içeren, çocukları ve gençleri ve toplumu agresifleştiren bilgisayar oyunlarının yasaklanması,
5-Gittikçe artan bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi,
6- Bütün kursların denetime tabi tutulmasını, ilköğretim çağındaki çocukların yatılı kurs hizmetlerinin sadece devlet kurumları tarafından yürütülmesi,
7- Kadın sığınma evlerinin arttırılması, hakkında şikayet olan şiddete eğimli kişilerle ilgili elektronik takip yapılması,
8-Topluma liderlik edenlerin, örnek olmak üzere, öfke ve şiddet dilinden uzaklaşmasını talep etmekteyiz.
-Selvi Günay-