Ahrazoğlu’na göre;

Ahrazoğlu’na göre;

Arabuluculuk yararsız…

MHP Hatay Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mehmet N. Ahrazoğlu, getirilen arabulucuk kurumunun istenen yararı sağlamayacağı görüşünde. MHP Grubu adına TBMM’deki konuşmasında, 18’inci maddeyle ilgili taraflar ve avukatlar ile ara bulucularla birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin, icra edilebilir şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağını, ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağını ifade eden Ahrazoğlu, şöyle devam etti:
“Güzel, doğru bir karar. Olması gereken de bu. Anlaşıldıysa, zaten dava açılmasına da gerek yok. Ancak, bu tasarının özünü teşkil eden ara buluculuğun bir dava şartı hâline getirilmesinin gerektirdiği bazı düzenlemeler yapılmakta. Ara buluculuğu desteklediğimizi, ancak zorunlu olmaması gerektiğini de düşünüyoruz” dedi.
Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, tasarıyla, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacak ve tazminatları için ara bulucuya başvurulmuş olmasının, dava şartı hâline getirildiğinin üzerini de çizdi.
-Mehmet Özgün-