Amik Pamuğu TBMM’de

Amik Pamuğu TBMM’de

İlimiz Amik Ovası pamuğu TBMM gündemine girdi. Hatay Milletvekili Serkan Topal, pamuk üreticisinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Milletvekili Serkan Topal, Tarım ve Orman Bakanı’nın cevaplaması istemi ile yazılı bir soru önergesi verdi. Ayrıca TBMM Başkanlığı’na bir Araştırma Önergesi veren Serkan Topal, pamuk üreticisinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini talep etti.
Serkan Topal, verdiği önergede ve yaptığı açıklamada şu konuları dile getirdi:
“Hatay ilimiz, Türkiye’nin pamuk üretiminin yüzde 11’ini karşılamaktadır. 500 bin dekar alanda ekim yapan çiftçilerimizin elde ettiği pamuk üretimi yıllık 260 bin tonu geçmektedir. Türkiye ölçeğinde pamuk üretimi bakımından 3’üncü sırada yer alan Hatay ilimizde, ekim alanları her geçen yıl biraz daha azalmaktadır. Son 10 yılda bu daralma %11’ler seviyesine kadar ulaşmıştır. Pamuğun tarımsal bir ürün olmakla birlikte, stratejik bir ürün olduğu da dikkate alınırsa, ekim alanlarının daraltılması yerine teşvik ve desteklerin artırılarak bu stratejik ürünün mutlaka üretiminin ve kullanımının artırılması gerekmektedir. Türkiye pamuk üretiminde dünyada ilk 5 ülke arasında olmasına karşın, yine pamuk ithal eden ilk 5 ülke arasında yer alması üzücüdür. Bu durum, pamuk politikasının mutlaka yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Hatay çiftçisi, pamuk fiyatlarının açıklanan rakamın altına düşürülmesinden rahatsızdır. 4.20 TL olarak açıklanan fiyatın daha sonra 4 TL’nin altına indirilmesi, çiftçilerimizin üzerinde hayal kırıklığı yaşatmıştır. Gübre, mazot ve diğer tüm tarımsal girdilere zam gelmesine karşın pamuğun fiyatının artacağı yerde düşürülmesinin ekonomik veya sosyal hiçbir izahı yoktur.
Bu itibarla;
* Hatay ilimizde üretilen pamuk miktarı ne kadardır? Bu üretim miktarı piyasa fiyatları açısından toplam ne kadar bir ekonomik değeri ifade etmektedir?
* Hatay ilimizde açıklanan Pamuk fiyatları nedir? Bu rakamlar daha sonra neden aşağı çekilmiştir. Gerekçesi nedir?
* Pamuk üretimi açısından 1 kg pamuğun toplam maliyeti ne kadardır? Üretim maliyetine tarlanın emsal kira bedeli de dahil midir?
* 2018 yılı içerisinde, mazot, gübre, elektrik ve işçiliğe gelen zam oranı ne kadardır? Aynı dönemde Pamuk’a gelen zam oranı ne kadardır?
* Bakanlık olarak Pamuk üreticisini koruyacak mısınız? Bununla ilgili yeni bir destek çalışmanız var mıdır? Bunlar nelerdir?
* Hatay’da pamuk üretiminde ekim alanlarının daralmasının sebebi nedir? Bunda maliyet artışlarının etkisini var mıdır? Bakanlık olarak ne gibi önlemler alacaksınız?”
-Cemil Yıldız-