Asker uğurlama, piknik yasak…

Asker uğurlama, piknik yasak…

Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, hafta sonunda olağanüstü toplandı, kararlar aldı:

Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mesai günü olmamasına karşın Cumartesi günü olağanüstü toplanarak 3 karar aldı. Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararları şöyle:
“Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koranavirüsü (KOVİD-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21.03.2020 Cumartesi günü saat 14.00’te Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu başkanlığındaki olağanüstü toplantısında, gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.
1-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, ilimizde askere alma sürecinde, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak yapılan asker uğurlama törenlerinin, içinde bulunduğumuz koranavirüs (Kovid-19) salgını riskini arttıracağından dolayı iptal edilmesine,
2-21.03.2020 saat 18.00’dan geçerli olmak üzere, ilimizdeki berber, kuaför, güzellik salonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
3-İnsanların toplu olarak bulundukları piknik alanlarının da geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi.
Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esnekliğinin sağlanması için; yukarıda belirlenen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve karara uymayanlar hakkında gerekli idari ve / veya adli işlemlerin yapılması, ilimiz dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda da aynı kararların alınarak uygulanması hususunda gereğini önemle rica ederim.” -Cemil Yıldız-