Baba, Anne, 3 Çocuk; 5 Kişiye Günde 210 Tl İyi Para!

Baba, Anne, 3 Çocuk; 5 Kişiye Günde 210 Tl İyi Para!

Ziraat Odaları, çapa işçiliği günlüğü 52 TL’nin İYİ ÜCRET olduğunu savunuyor…

Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun 28 Mayıs tarihinde belirlediği çapa ücreti yevmiyesi olan 52 TL’ye yönelik haklı tepki ve eleştiriler sonrası savunmaya geçen, Ziraat Odaları, ortak bir açıklamayla, belirlenen ücreti savundu. Ziraat Odaları ortak açıklamasında, “Pamuk çapalamada, baba-anne ve 3 çocuk toplam 5 kişi çalıştığında, toplam 210 TL ücret alacaklar. Bu, Türkiye ve Hatay şartlarında çok iyi paradır” açıklaması yaptı. Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun, eleştirilere tepkilere yönelik açıklaması şöyle:
“Her yıl olduğu üzere, 2020 yılında da, esasta çiftçi ile tarım işçisi arasında doğal olarak oluşturulan ve her iki tarafın kabul etmek suretiyle gayri resmi olmak üzere piyasası oluşan ve yürürlüğe giren pamuk çapalama işçiliği ücretlerine yönelik olarak, her yıl rutin ve adetlere göre olmak üzere, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.
İşçinin haklarını koruyabilmesi anlamında ve herhangi bir ihtilaf vukuu bulması halinde hakem işlevi görecek olan bu karar, işçi ile çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da dikkate alınmak suretiyle, tarım işçisinin alacağı en asgari taban fiyat olarak belirlenir ve karara bağlanır.
Ziraat Odalarının aldığı bu gibi kararların, taban fiyatının altına inilmemesi şartı ile uygulanma zorunluluğu ve hükmü olmayan tamamen tavsiye niteliğinde olup; örf, adet ve kültürel yapı gereği, ihtilaf vukuunda her iki tarafın haklarını koruyan hakem özelliği taşır. Bu uygulama, Amik Ovası’nda yıllardır bu şekilde adet halini almış olup, bugüne kadar bu konu ile alakalı olarak konuşulmasına değecek herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır .
Zira çiftçi ile işçi, emekçi ailesinin iki ayrı kardeşleridir. Bu iki kardeş, her daim birbirlerini kollamış ve korumuşlardır. Çiftçi kazandığında, işçiye fazlası ile ücret ödemiş, çiftçi zor durumda kaldığında da işçi fedakarlığını esirgememiştir.
Bu rutin süreç dahilinde, her yıl olduğu gibi, 28.05.2020 tarihinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun, esasta Mayıs ayı başında, çiftçi ile işçi arasında oluşmuş ve her iki taraftan kabul edilmiş olan 2020 yılı pamuk çapa yevmiyesi taban fiyatı 56 TL olarak aldığı karara, bilmeyerek, iyi niyetle, işçinin haklarını savunan şahsiyetleri ve kurumları tenzih etmek suretiyle, konu ile alakalı olarak sormadan soruşturmadan, Ziraat Odalarının ifadeleri alınmadan, tamamen art niyet ve önyargı ile yaklaşmak suretiyle, bin bir fedakarlık içinde Hatay çiftçisinin haklarını savunan Ziraat Odalarını tamamen itibarsızlaştırmak ve bu süreci kendilerine siyasi ranta dönüştürebilmek amacıyla, bazı şahsiyet ve kurumlar tarafından Ziraat Odaları ve Başkanları, hedef alınmak suretiyle, sosyal medya yazılı ve görsel basın üzerinden kabul edilemeyecek hakaretler ve saldırılara maruz kalmışlardır.
Ziraat Odaları, Türkiye şartlarında çalışan emekçi kesimlerin yıllardır mağduriyet içinde olduklarını farkındadır, bu kesimin içinde tarım işçilerinin ekonomik ve sosyal anlamda çok daha fazla mağduriyet yaşadığının gerçeğini en iyi bilen kurumlardır.
Ancak bin bir zorluk ve yokluk içerisinde, yarın daha iyi olur düşüncesi ve umudu ile üretmeye devam eden, yıllardır hakkı olmasına rağmen gayri safi milli hasıladan haklarını alamayan, sulama ücreti, elektrik ücreti, tohum parası, gübre, mazot parası, işçilik ödemelerinin yanı sıra bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine faiz ödemeleri KDV ödemeleri altında ezilen, ayrıca doğal afete maruz kaldığında yalnız kalan ürünü para etmediğinde yalnız bırakılan çiftçilerimiz, yıllardır yanlış tarım politikalarından mütevellit olarak en fazla horlanan ve mağdur edilen kesim olduğu Türkiye’nin ayrı bir gerçeğidir.
Çiftçilerimizin, siyasilerin bugüne kadar izledikleri yanlış tarım politikalarının dayattığı bir çıkmazın içinde olduklarını, fakirleştiklerini, para kazanmadıklarını, işçilerine gereken ücreti ödeyemedikleri gerçeğini görmemezlikten gelerek; ülkemize, emekçilerimize, halkımıza bunları yaşatan, bu yokluğa ve fakirliğe sebep olan, bu ayrışmalara ve kavgalara sebep olanları görmemezlikten gelmek suretiyle, yerlerine, çiftçilerimizi konumlandırıp sorumlu tutmak, çiftçilerimizi işçinin haklarını sömüren, gasp eden faşist işveren olarak ad etmek veya bu yönde algı yaratmak, çok büyük hatadır, gaftır, art niyettir.
Bu gelişmelere rağmen, Hatay Ziraat Odaları, Hatay çiftçisinin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen çapalama işçiliği ücretlerini, çiftçiden ziyade, tarım işçisi lehine düzenlemiş olup, ayrıca taban fiyat olmasından dolayı işçiyi korumaktadır.
Hatay’da çapalama işçiliği, diğer tarım işçiliğinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Zira çapa işçileri, iki ebeveyn ve üç çocuk olmak üzere, ortalama beş kişilik aile fertleri ile icra edilmektedir. Bu da, ailenin günlük net 220 ile 280 TL bir kazanç elde etmesi demek olmaktadır. Bu da, Türkiye şartlarında bir ailenin elde edebileceği çok iyi bir kazanç ve iş imkanı demektir.
28.05.2020 tarihinde işçi ile çiftçi bir araya getirilip, fikirleri alındıktan sonra alınan tavsiye kararında, en asgari taban 56 TL veya daha üstü her bir yevmiyenin üstüne, her bir işçiye ayrı olmak üzere 25 TL nakliye ücretini de ekleyecek olursak, her bir işçinin çiftçimize maliyeti en az 81 TL ve daha üstü olmaktadır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bugünün şartlarında, çiftçimizin böyle bir kazanç elde edebilmesi mümkün değildir.
Takdiri yüce halkımıza bırakıyoruz.”
-Cemil Yıldız-