Baro müdahil

Baro müdahil

Hatay Barosu; Vakıf İşhanı yerinin YEŞİL ALAN, Antakya Kurtuluş Caddesi’nin YAYALAŞTIRMA PROJESİ ile Arıtma Tesisi’nin kaldırılması konularına acil çözüm istedi, Çevre Yolu üzerindeki Fuar Alanı’nın ise satılmasına karşı çıktı.

Hatay Barosu, keyfi kararlarla şehrin betona teslim edilmesinin, mutabakatlardan dönülmesinin karşısında durulacağını, Kent Meydanı, Kurtuluş Caddesi Yayalaştırılma Projesi ve Arıtma Tesisi’nin kaldırılması gibi, halkın yaşam ve sosyal hakkı olan konuların takipçisi olunacağını, her türlü hukuki ve sosyal sorumlulukların da yerine getirileceğini duyurdu.
Hatay Barosu Yönetim Kurulu’nun, ilk kez kent sorunlarına dikkat çekilen açıklamasında, isim verilmeden, ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi kastedilerek, kamuoyuna duyurulan projelerin yerine getirilmemesinin kabul edilir olmadığı vurgulandı ve bu projelerin takipçisi olunacağı duyuruldu.
Hatay Barosu Yönetim Kurulu açıklamasında, şehrimiz Hatay’ın, zengin kültürel mirası ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış; barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğu, konumu ve coğrafyası ile dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında yer aldığı hatırlatılarak şöyle denildi:
“Şehrimiz, tarihine ve kültürüne yakışır Antakya Kent Meydanı’ndan yoksundur. Yıkılan Vakıflar İşhanı yerine, Belediyeler ve Valilik Mutabakatı ile kent meydanı yapılmasına karar verilmiş, Ödüllü Proje Yarışması başlatılmıştır.
Kent Meydanı düzenlemesi, toplumun tüm kesimini heyecanlandırmıştır. Köprübaşı alanı ve yakın çevresine kazandırılacak kent meydanı, kent yaşamının bir parçası ve sosyal mekan olarak, ilimizde yaşayan herkesin ve ilimizi ziyaret eden turistlerin uğrak alanı olacaktır. Kentin sosyal yaşamına acilen kazandırılması gereken bu projeden Büyükşehir Belediyesi’nin vazgeçtiği duyumunu aldık.
Bununla birlikte şehrimizde, birçok ilk ile birlikte, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi ünvanına sahip Kurtuluş Caddesi bulunmaktadır. Kurtuluş Caddesi’nin yayalaştırılması, yıllardır yöneticilerin vaatleri ve projeleri arasındadır. Tarihsel dokusuna kavuşması gereken, ertelendiği her saat daha da geç kalınan bu eşsiz projeden de Büyükşehir Belediyesi’nin vazgeçtiği duyumunu aldık,
Hatırlayacağınız üzere, kangrene dönüşen ve bulunduğu mahalle ile birlikte ilçeye çok ciddi zarar veren Turunçlu Arıtma Tesisi hakkında, Büyükşehir Belediyesi, şehrin sivil toplum kuruluşlarıyla mutabakatla belirlenen TMMOB bilirkişilerinin ‘Turunçlu Arıtma Tesisinin acilen kaldırılması gerektiği’ başlıklı raporuna itibar etmemiş ve tesisi kaldırmayacağını belirtmiştir.
Bizler, içinde yaşadığımız şehrimizin tarihine ve kültürüne yakışır şekilde, bilimsel metotlar ile inşa edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Keyfi kararlar ile şehrin betona teslim edilmesinin, mutabakatlardan dönülmesinin karşısında; Kent Meydanı, Kurtuluş Caddesi Yayalaştırılma Projesi ve Arıtma Tesisi’nin kaldırılması gibi, halkın yaşam ve sosyal hakkı olan konuların takipçisi olacağımızı, her türlü hukuki ve sosyal sorumlulukları yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz.
Antakya Otogarı karşısında, çevre yolu üzerinde bulunan ve Fuar Alanı olarak bilinen yerin, halkın ortak kullanım sahası olarak değerlendirilmesi, belediye mülkiyetinde kalması, yine hızla artan betonlaşmaya karşı, insani ve çağdaş kent dokusunu destekleyen bir tasarruf olacaktır. Bu nedenle, İdare Mahkemesinin, satışın durdurulmasına dair verdiği yürütmenin durdurulması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Hukuki sürecin, halkın talep ve yararına sonlanmasını ümit ediyoruz, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.”
-SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ-
Hatay Barosu Yönetimi açıklamasının son bölümünde, sürecin takipçisi olunacağı hatırlatıldı ve şöyle denildi:
“Antakya Kent Meydanı ve Kurtuluş Caddesi’nin yayalaştırılması projelerinin, şehri betona teslim eden yönetim anlayışına kurban edilmemesi gerektiği konusunda tüm yöneticileri duyarlı olmaya, tüm sivil toplum kuruluşlarını bu projelerin yaşama geçirilmesi hususunda takipçi olmaya davet ediyoruz. 
Projelerden vazgeçme kararı varsa, bu kararlardan dönülmesi ve projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi, Turunçlu Arıtma Tesisi’nin ivedilikle bulunduğu yerden kaldırılarak, halk sağlığına uygun bir şekilde inşasının sağlanması çağrısını yapıyoruz.”