Baş, Atay, Kadıgil ve Şık’tan…

Baş, Atay, Kadıgil ve Şık’tan…

Konut krizine karşı kanun teklifi

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın da imzasının bulunduğu son kanun teklifi, Türkiye’de son dönem yaşanan konut krizine karşı çözüm olmayı hedefliyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile Milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarıyla birlikte, milyonlarca yurttaş için her geçen gün daha da hayati bir sorun haline gelen barınma sorununun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Verilen kanun teklifinde, “Barınma hakkının temel bir yaşam hakkı olduğu ya da mekanlar aracılığıyla kentlerin, yaşam biçimlerinin şekillendirildiği ve dahası ideolojilerin yansıtıldığı düşünülerek hem konut hem de işyeri kirası ilişkilerinin sistem içinde dahi sözleşme serbestisi anlayışına bırakılmaması elzemdir” denildi.

Madde teklifiyle, kentsel dönüşüm projesiyle yıkılıp yeniden inşa edilen binalarda kiracı sıfatıyla ikamet eden kiracıların, yeni yapılan binada tekrar kiracı olabilmesi için hukuki ve ekonomik güvence oluşturulması da amaçlanıyor. Kentsel dönüşüm projeleri gerekçesiyle meskenlerinden olan kiracılara ise riskli olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen gayrimenkuller için karara itiraz hakkı tanınması ve bu kiracıların kira yardımı alabilmesi de kanun teklifinde dikkati çeken detaylar arasında yer alıyor.

Tamer Yazar