Bebeklerde işitme kaybı

Bebeklerde işitme kaybı

Hatay İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, bebeklerde doğuştan gelen işitme kaybı ile ilgili sorunun önüne geçilmesi için bir eğitim çalışması düzenledi. Halk sağlığı biriminden bu konuda şu bilgiler verildi:
“Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanması amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı da bunlardandır.
Her yıl ülkemizde yaklaşık 1.300.000 bebek doğmakta ve her bin bebekten 2-3’ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Yenidoğan İşitme Taraması ile doğumda mevcut olan işitme kaybı tespit edilebilmektedir. İşitme, sadece bebeklik döneminde değil, çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları; hastalıklar, yaralanmalar ve işitme kaybına neden olan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir.
İşitme, eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların yüzde on dörtten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Sadece bir kulakta işitme kaybı olması halinde bile sınıf tekrar oranı %37 olarak bildirilmektedir.
İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde okul taramaları içerisinde; ulusal işitme taraması programları da yer almaktadır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından 2015 eğitim ve öğretim yılında başlaması planlanan Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı ile ilköğretimin birinci yılında, belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında işitme taraması konusunda eğitimli sağlık personeli ile gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
Bu kapsamda öncelikli amacımız, ilköğretimin birinci yılında olan çocuklara yönelik olarak tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir. Program kapsamında, geçtiğimiz günlerde Müdürlüğümüz toplantı salonunda Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Eğitimi yapılmıştır.” -Mehmet Özgün-

(Visited 1 times, 1 visits today)