Benimle misiniz?…

      Demokrasi ile yönetilen ülkelerde yönetim modeli, seçmen önüne konulacak sandıktan çıkacak oylarla belirleneceği için, belli zamanlarda seçimler yapılır.

      Bu nedenle de seçmenin görüşünü alabilmek, seçmeni kazanabilmek için siyaset sahnesinde rol alanlar dönem içinde büyük uğraşlar verirler.

      Ülkemizde de demokrasinin var olduğu kabul edildiğine göre, bu kurallar doğrultusunda hareket edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

      Seçmenin görüşünü ve sandıktan çıkacak oyu belirleyecek olan tutum ve davranış içinde olabilmek için, iktidar ile muhalefet kanadı büyük bir yarış içine girerler .

      Ancak demokrasi ile yönetilen ülkelerde:

      Ekonominin tamamen seçmen aleyhine olduğu,

      Enflasyonun hızla yukarı doğru çıktığı,

      Kuvvetler ayrılığı ilkesi yerine, kuvvetler birliği ilkesinin uygulanabilmesi için çabalar sarf edildiği,

      Bürokraside görev alacakların seçiminde, liyakat yerine sadakate önem verilmek istendiği,

      Yargının bağımsızlığını kaybettiğinin iddia edildiği,

      Bir ortamda, iktidar kanadının da oylarının aşağı doğru gitmesi kadar normal bir şey olmaması gerekir.

      Oysaki görünen durum, bunun tam anlamıyla gerçekleşmediği doğrultusundadır.

      Tüm olumsuzluklara rağmen iktidar kanadının belli bir oy oranını hala muhafaza etmekte olduğu görülüyor.

      Bu durumu gören iktidar kanadı, oylarını arttırmak ve yükselişe geçebilmek için büyük bir arayış içindedir.

      Yine iktidarın böyle bir arayış içine girdiğini gören muhalefet kanadı da, oylarını yukarı doğru çıkartabilmek için, dikkatli adımlar atma zorunda olduğunun bilincine varmak gerekliliğini duymaktadır.

      İktidar kanadına karşı muhalefet cephesini oluşturan ve en büyük oya sahip olduğu kamuoyu yoklamaları ile anlaşılan altılı masanın bozulması için iktidar kanadı taktik üzerine taktik üretme ve bu taktikler doğrultusunda da hareket etme yolunda adımlar atmaya başlamıştır.

      Bu durumu gören muhalefet kanadı ve bu kanat içinde en büyük oya sahip olan CHP , eğer gereken önlemleri zamanında almaz ve altılı masa ile birlikte hareket ederek gerekeni yapmazsa,yakın zamanda seçmen önüne konulacak sandıktan çıkacak oyların yine muhalefet kanadını fazlaca memnun etmeyeceği bilinmelidir.

      Bu durumu gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkış yapma ve CHP’nin içini karıştırmak isteyenlere karşı sesini yükseltme gereğini duymuştur.

      Kılıçdaroğlu İzmir’deki toplantısına bu hususu dile getirmiş ve CHP’lilere seslenerek şöyle demiştir: Saray iktidarı , oligarkları ile, beslemeleri ile havuz medyası ile çalışıyor. Biz cesaretle çalışıp yolumuza devam edeceğiz.

      Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan çeviremez. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz?….

      Kılıçdaroğlu bu ve benzer sözleri söyledikten sonra şu soruyu sorma gereğini duymuştur: Benimle olduğunuzu artık hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.

      Şimdi artık muhalefet kanadının, hazırlanan tuzağı gördüğü ve bu nedenle de sesini yükseltme gereği duyduğu açıkça anlaşılmaktadır.

      Nitekim Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasından sonra onunla birlikte olduğu yolunda mesajlar birbiri peşi sıra gelmeye başlamıştır.

      Özelikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir belediye başkanlarının yanındayız doğrultusundaki mesajları ile iktidar kanadının kurmakta olduğu tuzağın görüldüğü ve boşa çıkartılması için gerekli adımların atıldığı kısa sürede kendini göstermiştir.

      Demokrasi için, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilebilmesi için, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tüm kuralları ile uygulanabilmesi için, sadakat yerine liyakatin ön plana çıkartılması için, yargı bağımsızlığı için, gereken adımların atılacağı ve böylece muhalefet kanadının görüşlerinin başarıya ulaşacağı anlaşılmıştır.

      Diliyoruz ki; bundan sonrada muhalefet kanadı doğru adımlar atar, doğru kararlar alır ve bunun sonucu olarakta sandıktan ülke lehine istenilen oylar çıkar…

                                                                                                                                                                                                                                                                                           [email protected]