BİK, AYM’nin kararını değerlendirdi:

BİK, AYM’nin kararını değerlendirdi:

Müeyyide Uygulama Yetkimiz Var…

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin 10 Mart 2022 tarihinde oy çokluğu ile alıp Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarihli nüshasında yayınlanan kararıyla ilgili olarak, Basın İlan Kurumu’nun müeyyide uygulama yetkisinin bulunduğunu açıkça ifade edildiğini savundu.

Basın İlan Kurumu açıklamasında, Yönetim Kurulu’nun olağanüstü gündemle toplanarak AYM’nin kararını bu çerçevede değerlendirdiği hatırlatıldı ve Yönetim Kurulu’nun, TBMM tarafından 195 sayılı kanunun 49. Maddesi’nde değişiklik yapılana kadar, “Basın Ahlak Esasları” kapsamında yapılan başvuruları toplantı gündemine almamaya karar verdiği duyuruldu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, yeni öğrenilen AYM kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“En başta vurgulamak isteriz ki, 2 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un ‘Müeyyide’ başlıklı 49. Maddesi, bugüne kadar hiç değişmemiştir. Genel Kurulumuz, söz konusu maddeye dayanarak 1961, 1964, 1994 ve 2022 yıllarında Basın Ahlak Esaslarını belirlemiştir. Bütün bu mevzuat hükümleri, birçok mahkeme kararında hukuki kaynak olarak kabul edilmiştir. Hatta AYM’nin 2016/5653, 2016/73997 ve 2017/30597 başvuru numaralı kararlarında, anılan kanun hükmünün kanunilik ölçütünü karşıladığı açıkça vurgulanmıştır.

Bu tespitin ardından, Anayasa Mahkemesi, Basın Ahlak Esasları ile ilgili olarak kendisine yapılan başvuruları münferit olarak ele almış ve müeyyide kararının ölçülülük ilkesine uygun olup olmadığını esastan incelemiştir.

Ancak bu son kararıyla, AYM, 195 sayılı Kanunun 49. Maddesi’nde yapısal bir sorun tespit ederek, önceki görüşünden ayrılmış ve anılan kanun hükmünün temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında kanunilik unsurunu taşımadığı sonucuna varmıştır.

Bugün, AYM’nin görüş değişikliği içeren bu kararı, kanun maddesinin iptali kararı değildir. AYM, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), ilgili kanun maddesi hükmünün, kararda bahsi geçen dengeleme ölçütleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini önermektedir.

Önemle belirtmek isteriz ki, AYM kararında, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve eleştiri sınırlarını aşan ve/veya kanunlarında yaptırıma bağlanan suç kapsamında yer alan haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmektedir. Kararda, basının niteliklerini artırma ve basının özellikle ekonomik özgürlüğünün tesisini sağlama gayesiyle kurulan bir kuruma, müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır. Dolayısıyla, AYM, Basın İlan Kurumu’nun müeyyide uygulama yetkisinin bulunduğunu açıkça ifade etmektedir.

Olağanüstü gündemle toplanan ve AYM’nin kararını bu çerçevede değerlendiren Yönetim Kurulumuz, TBMM tarafından, 195 sayılı kanunun 49. Maddesi’nde değişiklik yapılana kadar, Basın Ahlak Esasları kapsamında yapılan başvuruları toplantı gündemine almamaya karar vermiştir.” -Cemil Yıldız-