Bu hikaye bizim… Bu Kent’in…

Bu hikaye bizim… Bu Kent’in…

Özge Sapmaz: “Antakya sokaklarında yüzyıllardır, insanlar; dilleri, dinleri, cinsiyetleri, inançlarıyla ya da ırklarıyla değil, kültürleriyle var olmuş.”

Ekim- Aralık 2019 tarihleri arasında, Hatay’da var olan kültürel çoğulcu yapıyı, eski Antakya evleri hikayelerinden yola çıkarak açığa çıkarmayı amaçlayan Mekanın Hafızası: “ Eski Antakya Evleri Kültürel Tarih Çalışması” tamamlandı. İki ay boyunca 16 ayrı eski Antakya evini, şuan ve/veya daha önce kullanan kişilerle yapılan röportajlar sonucu derlenen hikayeler, “16 Ayrı Kısa Film” haline getirilirken, İngilizce ve Türkçe dillerinde “Hafıza Panoları”na dönüştürülerek mekan girişlerine asıldı. Aynı zamanda bu 16 ayrı hikaye, “Mekanın Hafızası” kitapçığında toplanarak kalıcılaştırıldı.
Konuya ilişkin konuşan, Zenginler Atölyesi Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özge Sapmaz, “Bizler, bu çalışmayı, Hatay’da kültürel çoğulcu yapımızı hatırlamak ve yerleşik olan halka yönelik birlikte yaşam hafızası oluşturmak üzere, bir başlangıç olarak yaptık. Dinleyeceğiniz 16 ayrı hikayede de bu kültürün izlerini bulduk. Anlatılan her bir hikâye ile gördük ki, Antakya sokaklarında yüzyıllardır, insanlar; dilleri, dinleri, cinsiyetleri, inançlarıyla ya da ırklarıyla değil kültürleriyle var olmuş. Ve her dönem, bir kültürün nefesi başka bir kültüre can vermiş. Çalışmamız sonunda ortaya çıkardığımız 16 ayrı kısa film, ‘Mekanın Hafızası’ kitapçığı ve ’16 Ayrı Hafıza Panosu’ ile kentimizin bu yapısını görünür kılmayı ve yaşatmayı istedik. Bu düre boyunca bizlere hafızasını açan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
-Tamer Yazar-

(Visited 1 times, 1 visits today)