Bütçe 1 Milyar 262 Milyon Tl

Bütçe 1 Milyar 262 Milyon Tl

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 1 Milyar 262 Milyon Lira olarak Meclis’ten geçti.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, dünkü Kasım ayı toplantısında 2019 yılı bütçesini tüm ayrıntılarıyla görüşerek ele aldı ve komisyondan gelen raporlar doğrultusunda da kabul etti. Yeni yılda Büyükşehir bütçesinin 1 Milyar 262 Milyon Lira olduğu açıklandı.
Dünkü Meclis toplantısında oybirliği ile geçen bütçede gelir ile gider kalemlerinden özet bilgiler şöyle:
KURUM ÖDENEKLERİ:
Genel Sekreterlik : 25 Bin Lira
Özel Kalem Md. : 7 Milyon 925 Bin Lira
Yazı İşleri : 1 Milyon 535 Bin Lira
İnsan Kaynakları : 86 Milyon 880 Bin Lira
Bilgi İşlem : 9 Milyon 635 Bin Lira
Hukuk İşleri : 1 Milyon 360 Bin Lira
Çevre Koruma : 31 Milyon 540 Bin Lira
Destek Hizm. : 329 Milyon 344 Bin Lira
Emlak-İstimlak : 27 Milyon 994 Bin Lira
Fen İşleri : 406 Milyon 491 Bin Lira
İmar Şehircilik : 3 Milyon 295 Bin Lira
İtfaiye : 45 Milyon 80 Bin Lira
Kültür Hizmetleri : 12 Milyon 100 Bin Lira
Mali Hizmetler : 161 Milyon 14 Bin Lira
Park Bahçeler Başk. : 54 Milyon 400 Bin Lira
Ulaşım Dairesi : 11 Milyon 936 Bin Lira
Ulaşım Dairesi (Başka Birim) : 11 Milyon 400 Bin Lira
Muhtarlık : 95 Bin Lira
AR-GE : 2 Milyon 246 Bin Lira
Sağlık Sosyal : 1 Milyon 670 Bin Lira
Sağlık Hizmetleri : 19 Milyon 19 Bin Lira
Sosyal Hizmetler : 16 Milyon Lira

BŞB GELİR KALEMLERİ:
Vergi Geliri : 18 Milyon 631 Bin Lira
Mülkiyet Geliri : 49 Milyon 817 Bin Lira
Bağışlar : 10 Bin Lira
Diğer Gelirler : 991 Milyon 61 Bin Lira
Alacak Geliri : 2 Milyon 500 Bin Lira
Sermaye Geliri : 100 Milyon Lira
Kabul edilen bütçeye göre, 2019 yılında Büyükşehir Belediye personeli için 122 milyon 100 bin lira gider öngörülürken, SGK ödemelerinin de 21 milyon 291 bin lira, mal-hizmet alımının 440 milyon 194 bin lira, faiz giderlerinin 50 milyon lira olması öngörüldü. -Cemil Yıldız-