Çağrı…

     Sandığın konulacağı tarih yaklaştıkça erken seçim çağrıları daha da artmaya başladı.

     Bu bağlamda muhalefet kanadının başlatacağını açıkladığı seçime çağrı mitingleri de, bu haftadan itibaren yurdun çeşitli bölgelerinde yapılmaya başlanacak.

     Seçime çağrı mitingleri elbette ki yapılacak.

     Muhalefet kanadı, elbette ki özellikle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle erken seçim çağrılarında bulunacak.

     Vatandaş elbette ki önünü görebilmek, etrafı toz-duman eden durumun ortadan kalkması için, biran önce sandığın konmasını isteyecek ve bekleyecek.

     Ama bunlar olurken bir hususa da dikkat çekmek gerekecek.

     Ülkede büyük bir belirsizlik var.

     Bir yandan ekonomik sıkıntı ve bunun oluşturduğu büyük bir memnuniyetsizlik.

     Öte yandan mevcut sistem nedeniylede ortaya çıkan ve bunun sonucu olarakta atılan hatalı adımlar nedeniyle kamuoyunda beliren büyük bir olumsuzluk.

     İşte bunlar iktidar kanadının oy kaybetmesine, iktidara destek veren seçmen kitlesinden önemli sayıda kopmalar olmasına neden oluyor.

     Ama buna karşılık muhalefet kanadının, seçmen kitlesini tatmin edecek bir tutum ve davranış içerisine hala tam anlamıyla giremediği görülüp anlaşılıyor.

     İktidar kanadına destek vermekten vazgeçen seçmen kitlesinin, hangi yöne kayacağı, seçimlerde oyunu muhalefetten yana mı kullanacağı yada sandığa gitmeyerek durumu protestomu edeceği henüz tam anlamıyla bir kesinlik kazanmamıştır.

     Bu nedenle başlatılan seçime çağrı mitinglerinde çok dikkatli davranılmalı, seçmeni inandıracak tutum ve davranış içinde olunmalıdır.

     Bunlar yapılırken de yıllar boyu muhalefete destek veren ve muhalefetin tabanını oluşturan seçmen kitlesini de kesede keklik gören bir anlayıştan hızla uzaklaşılmalı ve o vefakâr, cefakâr seçmen kitlesinin beklentilerine de cevap verici tutum ve davranış içerisine girilmelidir.

     Aksi halde dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olma gibi bir durum ortaya çıkabilir.

     Muhalefet kanadının, bu hususları göz önünde tutmak suretiyle kendine bir yol haritası çizmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

     Bunun içinde bir taraftan birlik ve beraberliğimizi koruyacak, ayrımcılığa yol açmayacak, kin ve nefret duyguları yerine dayanışma, dostluk anlayışı içerisinde hareketle, doğru yöntemler aranıp bulunarak yaşama geçirilmeli, öte yandan da yıllardır kendisine oy veren seçmen kitlesinin beklentilerini göz ardı etmeyecek ve aksine onları yüreklendirecek bir tutum izlenmelidir.

     Eğer bunlar yapılmaz, iktidar kanadının yaptığı gibi, yanlışı yanlışla düzeltme yoluna gidilirse, iktidar kanadından desteğini çeken seçmen kitlesinin, muhalefet kanadına oy verme yerine sandığa gitmeme suretiyle protestosunu yapabileceği görülmeli, anlaşılmalı ve hatırdan uzak tutulmamalıdır.

     Biz hatırlatma ve uyarma suretiyle sandıkta oluşabilecek kayıplara dikkat çekmek istiyoruz…

                                                                                                                                          [email protected]