ÇYDD’den “kadınlar günü” mesajı:

ÇYDD’den “kadınlar günü” mesajı:

Kadınlar tek vücut olmalı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Hatay Şubesi’nce yayınlanan mesajla “8 Mart Kadınlar Günü” kutlandı.
ÇYDD Antakya Şubesi Başkanı Gülfer Öztürk Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, ikinci sınıf muameleye karşı kadınların tek vücut halinde durmaları gerektiğini savundu ve şunları kaydetti:
“Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı bugünde, kadınlarımızı ikinci sınıf gören, onları kafes arkasına sokan, erkeğin kölesi kabul eden, kadını sadece evde kocasına ve çocuklarına hizmet etmekle yükümlü kabul eden anlayışın ülkemizde giderek güçlendiğini, buna karşı gereken tepkinin ise yeterince gösterilmediğini üzülerek görüyor ve izliyoruz. Bilinmelidir ki, kadın hakları ile insan hakları, insanca yaşama ve bireyi devlete karşı koruyan yurttaşlık hakları iç içedir.
Özellikle son yıllarda, erkek egemen toplum anlayışı gereği, erkeklerin yönlendirmesi ile kadınlarımız çağdışı bir anlayışa ve yaşantıya doğru hızla sürüklenmek istenmekte, yürürlüğe konulan yasalara rağmen kadına karşı şiddet ve töre cinayetleri ise giderek artmaktadır. Ve ne yazık ki, buna karşı kadınlarımız suskun kalmakta, kendilerini çağdışı bir yaşama ve dünya görüşüne iten zihniyete karşı yeterince tavır koyamamakta ve bunun sonucu olarak da ezilmişliğe, karanlığa itilmeye razı olmuş bir görünümün sergilenmesine neden olmaktadırlar
Cumhuriyetle birlikte kadını, erkeğin kölesi olarak gören anlayışın yerini, kadın-erkek eşitliği ilkesi almış ve böylece kadının toplumun en güçlü öğesi olduğu anlayışı yasal olarak ta benimsenmişti.
Birçok batı ülkesinde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmazken, 3 Nisan 1930 tarihinde Belediye seçimlerinde, 5 Aralık 1934’te ise milletvekili dâhil tüm seçimlerde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Genç Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olmuştu.
Bu husus dahi, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının kadına verdikleri değerin ve çağdaşlaşmada kadının ne denli önemli olduğu bilincinde olduklarının açık kanıtıdır. Ama ne yazık ki, ülkemizde, kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının üzerinden geçen 83 yıl gibi uzunca bir süreye karşın, ileriye değil geriye doğru bir gidişin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlarımızı haklarına sahip çıkmaya, kendilerine ikinci sınıf birey muamelesi yapmak isteyenlere karşı tek vücut olarak karşı durmaya çağırıyoruz.”
ÇYDD Antakya Yönetimi adına kaleme alınan açıklamanın son bölümü de şöyle:
“Her konuda olduğu gibi bu konuda da başarının yolunun çağdaş eğitimden geçtiği gerçeğini anımsatarak; Okumak, okutmak ve özellikle kız çocuklarımızı çağdaş eğitim olanağından yararlandırmak suretiyle kadınlarımızın her konuda erkeklerle eşit düzeye gelebilecekleri inancında olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha yineleyerek, gelecek yıllarda, kadınlarımızı, tüm haklarına kavuşmuş ve mutlulukları gözlerinden okunur bir şekilde görmek beklentisiyle Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımıza, aydınlık gelecekler diliyoruz”. -Cemil Yıldız-

(Visited 1 times, 1 visits today)