DASİEF Konferansı İskenderun’da

DASİEF Konferansı İskenderun’da

Orta Gelir ve Orta Demokrasi

TÜRKONFED tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları” Politika Notu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) yapılan ve DASİFED tarafından düzenlenen bir toplantı ile İskenderun’da sunuldu. Demokrasi ve ekonomi ilişkisine vurgu yapan Politika Notu’nda, “gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi”nin şart olduğu vurgusu yapıldı.
Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, TÜRKONFED Başkan Yardımcıları Ali Eroğlu ve Süleyman Sönmez yanı sıra bölgedeki işadamları ve ekonomi uzmanlarının katıldığı toplantıda konuşan DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ekinci, ilk olarak TÜRKONFED’in yapısı, misyonu ve faaliyetleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Sonrasında, Türkiye’deki orta gelir tuzağı ve demokrasi konularına da değinen Ekinci, şöyle devam etti:
“Türkiye, Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulabilmek için özellikle sanayi sektöründe AB ile entegrasyona devam etmek, tarım sektöründe ise Gümrük Birliği’nin yeniden müzakeresi sürecinde ciddi bir reform yaparak dışa açılmak zorundadır. Türkiye’nin, Ekim 2005 itibariyle AB ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasına imkân verilmiş, ancak sonrasında yaşanan olumsuzluklar Türkiye’nin AB ile neredeyse kapıları kapatma noktasına gelmesi, ki bu durum ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulmasının ve demokrasi bilincinin tam olarak içselleştirilmesinin önünde engel teşkil etmiştir.
Türkiye’nin son dönemlerde sürekli olarak seçimlere endekslenmesi, 15 Temmuz darbe girişimi süreci ve OHAL’ in sürekliliği, son olarak da dolardaki yükseliş eğilimi, AB ile müzakerelerin sekteye uğraması ve demokrasideki gerileme, piyasalara olan güveni azalttığı gibi, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde önünü tıkıyor. Üretimi arttıracak, katma değeri yüksek ulusal, kaliteli ve tutarlı tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörü politikalarının şart olduğunu ve bunların çok çok ileriyi de kapsayacak şekilde rehber haline getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Tarım ve sanayi üretiminin önündeki haksız rekabete yol açan aşırı kapasite fazlalıklarının, kayıt dışının, dampingli ve devlet teşvikli ithalat gibi engellerin kaldırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini, üretici destek-teşvik politikalarının gözden geçirilmesini, elbette üretici perspektifinden bakarak hare-ket edilmesini arzu ediyorum.”
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Gün de güçlü bir ekonomi için güçlü bir demokrasinin şart oldu-ğunu dile getirdi. -Cemil Yıldız-