DASİFED Umutlu…

DASİFED Umutlu…

El Ele Verilip Projeler Uygulandığında

Hatay’da Kalkınma Doruğa Tırmanacak!

Kısa adı DASİFED olan, Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği açıklamasında, geride kalan yerel seçimlerle, Türk Milletinin demokrasiye olan inancına bütün dünyanın tanıklık ettiği kaydedilirken, ilimiz özelinde mevcut dinamikler ve paydaşlar ele ele verdiğinde, projelerin uygulanmak suretiyle, Hatay’da sürdürülebilir kalkınmanın doruğa tırmanacağına vurgu yapıldı.
DASİFEd Başkanı İş İnsanı Faruk Ekinci, önümüzde 4,5 yıllık bir süre bulunduğunu, ülkemizin acil çözüm bekleyen ekonomik, sosyal ve dış sorunlarına vakit kaybetmeden eğilmenin zamanının geldiğini kaydettiği açıklamasında şunları dile getirdi:
“Geçmişi bir tarafa bırakıp, kimlik endişelerine kapılmadan, ülkeyi ileriye taşıyacak yapılanmamıza odaklanmamız lazım. Demokratik, laik, insan haklarına saygılı, yasama, yürütme, yargı erkleri ayrılığının eksiksiz uygulandığı bir hukuk devletinin, muasır medeniyetler seviyesine erişmede önemi yadsınamaz. Bu paralelde; iktisadi, sosyal, hukuksal reformları zaman kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Bugün artık, ülkemizin jeopolitik öneminin, tek başına güçlü kalmamızı güvence altına almaya yetmediğini, dünya siyasi arenasında yaşadıklarımızla gördük. Bu bilinçte olarak, demokratik kurumlarımızı ve yapısal reformlarımızı hayata geçirip, ülkemizin dünyada hak ettiği saygın yerini almak yolunda başarılı olacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz.
DASİFED olarak, bölgelerarası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz.
Yerel yönetimler, bugünün dünyasında, küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir. Yerel yönetimlerden, iş dünyası olarak beklentimiz; hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı yerel yönetim anlayışı ile kentlerimizi ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir hüviyetlerine kazandırmaktır.
Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma hamlesi, kentlerimizin rekabetçilik ve marka gücünü geliştirmekten geçiyor. 10.000 yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik etmiş bölgemizde her türlü imkân içerisindeyiz. Sadece gerekli olanı yapalım ve bir kimlik kaygısına kapılmadan, bu değerlerimizi ortaya çıkarmak için güç birliği içinde olalım.”
DASİFED açıklamasının ilimizle ilgili bölümünde de şöyle denildi:
“Hatay örneğinde; Hassa Serbest Endüstriyel Bölgesi’ni Amanoslar’dan İskenderun Körfezi’ne bağlayacak tüneli, Hatay’ı dünya çapında medeniyetler şehri olarak duyuracak Hatay 2021 Expo’sunu, Gastronomi Festivali’ni, İskenderun-Mersin-Kıbrıs-Lübnan arasında turizm ve ticareti canlandıracak Hatay Deniz Otobüsü’nü (HADO) bütün yerel yönetimler olarak, güç birliği içinde, el birliği ile gerçekleştirebiliriz. Tabi ki bölgedeki DOĞAKA, TSO’lar. STK’lar, sanayiciler, tüccarlar ve esnaf ve de en büyük paydaş olan yöresel halkın bu birlikteliğe, sahipliğe katılması şartıyla… Projeler gerçekleştiğinde, ekonomik ve sosyal olarak Hatay’daki sürdürülebilir kalkınma doruk noktasına çıkacak, bütün komşu bölge vilayetlerinde, bu başarı tetikleyici olacak ve ülke çapında kalkınmaya neden olabilecektir. Yapmamız gereken, tarihte olduğu gibi, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, birlikte olmaktır.” -Cemil Yıldız-