Defne Oluşum Meclisi Deklarasyonu:

Defne  Oluşum Meclisi  Deklarasyonu:

Çevre Katliamları, Pis Kokular, Çukurlu Yollar, İşsizlik Kaderimiz Değil…

İlimiz Defne ilçesinde faaliyet gösteren “Defne Oluşum Meclisi” adına yapılan açıklamada; Çevre katliamları, pis kokular, çukurlu yollar, asimile edilmiş gençler, işsizlik, yoksulluk, yurtdışı işçiliği, halk için değil rant için işbaşına gelen yöneticilerin “kader” olmadığı görüşü savunuldu.
Dün sabah HGC’de basın toplantısı düzenleyen Defne Oluşum Meclisi’nin sözcüsü Hülya Kavuk, amaçlarını şöyle sıraladı:
“Yerel yönetimlerde ‘söz, yetki, karar’ın halkta olması için somut çalışmalar yapmak, demokratik, katılımcı ve özgür bir toplum duyarlılığı oluşturmak, dilimizi, kültürümüzü, anadilimizi sanatsal eylemsellikler üreterek kalıcılaştırmak ve yaygınlaştırmak;
Yaşamın her alanında, yeraltı ve yerüstü canlılığı, bilimsel akademik yöntemlerle tanımlayarak, yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar açmak ve korumak;
Toplumun, yeri geldiğinde tek tek bireylerin, ekonomik, sosyal ve yaşamsal sorunlarının çözümünde hep birlikte hareket edecek dayanışmacı bilinci kurmak ve halkın içinde, halkla birlikte mücadele etme şiarı ile bir araya geldik.”
Basın toplantısında, kentsel yaşamı geliştirecek projeleri, kurumlar ve meslek örgütleriyle birlikte hayata geçirecek çalışmalar yapacaklarını, kentin deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı hazırlıksız olduğu bilinciyle, yerel yönetimleri bir an önce harekete geçirmeye, afetler yaşanmadan tedbir almalarını sağlamaya çalışacaklarının altını çizen
sözcü Hülya Kavuk, şöyle devam etti:
“Son günlerde, dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde yaşanan doğal afetler ve iklim krizi, doğanın rant uğruna acımasızca talan edilmesi sonucu meydana gelmiştir. Türkiye, 2016 yılında Paris İklim Antlaşması’nı onayladığı halde, henüz taraf olmamış, katı ve fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması konusunda hiçbir adım atmamıştır. İlimiz sınırları içinde üç adet termik santral kurma girişimi, yaşanması muhtemel iklim felaketinin habercisi niteliğindedir. Doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkacak, iklim krizine dikkat çekme çalışmaları yapacağız.
Rant uğruna, canlıların yaşam alanları yok edilmektedir. Maden çıkarma gerekçesiyle, Arsuz ilçesinde, Defne ilçesinin neredeyse üçte biri kadar yüzölçüme sahip ormanlık alanın yok edilmek istenmesi kabul edilemez. Arsuz, halklarıyla dayanışıyor, doğayı ve yaşamı savunuyoruz.
Pandemi krizi, doğa talanı yetmezmiş gibi, göçmen düşmanı politikalarla göçmenler ötekileştirilmekte, halklar birbirine düşman edilmektedir. İşte tam bu zamanda; Doğamıza, suyumuza, toprağımıza, dilimize, kültürümüze sahip çıkmak için, biz, aşağıda imzası bulunan yapılar olarak, Defne’de yaşama, topluma, doğaya ve canlılara dair her türlü meselede ortak söz söylemek ve kolektif bir yaşam örmek için bir aradayız.
Defne topraklarına gönül vermiş tüm dostlarımızı, sesimize ses, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.
Sadece bölünmüş olduğumuz kadar zayıf, ancak birleştiğimiz kadar güçlüyüz!”
Açıklamanın sonunda, Defne Oluşum Meclisi’nin bu açıklamasına destek veren kuruluşlar şöylem sıralandı:
Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Emek Partisi, Sol Parti, Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Partizan Okurları.
Açıklamaya bireysel destek veren kişiler de şu isimler oldu:
Adnan Özçelik, Hasan Nurlu, Selman Altınöz, Hikmet Özgün, Metin Davutoğlu, Yemen Tuner, İsmail Altınöz.
-Cemil Yıldız-

(Visited 1 times, 1 visits today)