Devamsız Üyeliğe İptale Oybirliği İle Hayır…

Devamsız Üyeliğe İptale  Oybirliği İle Hayır…

Samandağ Meclisi Kararı

Samandağ Belediye Meclisi, önceki günkü toplantısında, Meclis toplantılarına devam etmeyen bazı üyelerle ilgili üyelikten düşürme şeklindeki uygulamayı yerinde bulmadı. Meclis gündemindeki bu konu görüşülürken, üyelerin tamamı ‘HAYIR’ dedi. Böylelikle 5393 Sayılı Yasa’nın 29. Maddesi’ne istinaden Belediye Meclis toplantılarına katılmayan Meclis üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesi hususu oybirliğiyle reddedildi.
Samandağ Belediye Meclisi’nin son toplantısında perfor-mans programı da sonraki toplantıda görüşülmek üzere ele alındı.
Meclis’in diğer kararları şöyle:
2018 Mali Yılı Bütçesinin, plan ve bütçe komisyonuna havalesi ve tekrar görüşülüp karara bağlanmak üzere belediye meclisinin 11.10.2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Samandağ Belediyesi toplantı salonunda toplanması kararı oy birliği ile kabul edildi.
2018 yılı Performans Programı görüşülüp karara bağlanmak üzere belediye meclisinin 11.10.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Samandağ Belediyesi toplantı salonunda yapacağı toplantıda tekrar görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliği ile kabul edildi.
2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin tekrar görüşülüp karara bağlanmak üzere belediye meclisinin 11.10.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Samandağ Belediyesi toplantı salonunda yapacağı toplantıda tekrar görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliği ile kabul edildi.
12.09.2017 tarih ve 80 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen 3830 Sayılı Kıyı Kanunundan önceki yapılaşma ile ilgili ilçemiz Çiğdede ve Deniz Mahallesi’nde sahil şeridinde bulunan yapı adalarındaki kısmi yapılaşmaların Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde 1992 yılı öncesi yapılaşma durumlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun belediye meclisinin 11.10.2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Samandağ Belediyesi toplantı salonunda yapacağı toplantıda tekrar görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliği ile kabul edildi. -Gökay Gökdemir-