DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak tepkisi:

DİSK,  KESK,  TMMOB,  TTB ortak  tepkisi:

Filistin Sorunu Çözümü, Barış Süreciyle…

Devrimci İşçi Sendikaları, Türkiye Mimar Mühendisleri Odaları Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ile Türk Tabipler Birliği’nin ilimizdeki temsilcilerinin ortak açıklamasında, İsrail’in Ortadoğu’daki saldırıları kınandı. Ortak açıklamada, Filistin sorunu çözümünün, ancak barış sürecinin yeniden başlatılmasıyla mümkün olabileceği kaydedildi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak açıklamasında şöyle denildi:
“Son gönlerde, İsrail Devleti tarafından Filistin halkına uygulanan insanlık dışı vahşeti tüm dünya seyretmekte, İsrail Devleti’nin Filistin halkına yönelik saldırıları, yıllardır sistematik bir şekilde, adeta bir soykırım mantığıyla devam etmektedir. Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak, kadın-çocuk demeden, zalimce sivil insanlar katledilmekte, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmektedir.
Filistinli ailelerin, her ne sebeple olursa olsun, evlerinden ve yurtlarından edilmeleri, sürgüne zorlanmaları kabul edilemez. Bu vahşetin hiçbir savunması veya dayanağı olamaz. Yapılanlar, İsrail Devleti’nin, Filistin toprakları üzerindeki emperyalist işgalini kalıcı kılmaya yöneliktir.
İsrail Devleti, derhal bu insanlık dışı katliama son vermeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.
Filistin sorunun çözümü, topraklarından sürgün edilen Filistinlilere dönüş hakkı verilmesinden ve Filistin halkı üzerinde uygulanan kuşatmanın kaldırılmasından geçen bir barış sürecinin yeniden başlatılmasıyla sağlanabilir.
Haklı mücadelesinde, Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaktan onur duyuyor, tüm bölge ve dünya ülkelerini de İsrail’in kuşatmayı kaldırması, işgal ettiği topraklardan çekilmesi, baskı ve savaş politikalarına sona erdirmesi için seslerini yükseltmeye, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve barış görüşmelerinin başlaması için girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.
Kendisini Filistin davasının savunucu olarak ifade edenleri, süslü laflar yerine, İsrail Devleti’nin saldırıları duruncaya ve işgal ettiği topraklardan çekilinceye kadar, İsrail Devleti ile arasındaki siyasi, askeri ve ticari tüm ilişkileri askıya almaya davet ediyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, bu insanlık suçuna doğrudan veya dolaylı olarak destek olanları ve göz yumanları kınıyoruz.
İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı, kazanacak!” -Cemil Yıldız-