Doktorlar bugün de çalışmıyor

Doktorlar bugün de çalışmıyor

Sözleşme Yönetmeliği iptal edilsin

Doktorlar, dün başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürüyor. Dün, Hatip Tabip Odası’nda (HTO) toplanan hekimler ile sağlık kurumu temsilcileri, Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak, sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarının, 29 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılmak istendiğini hatırlattı.

HTO Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, 2021 yılı Aralık ayında, ara sözleşme döneminde pek çok meslektaşlarının, “sözleşmeni uzatmayız” şeklinde tehdit edildiğini ve sözleşme feshine yönelindiğini hatırlattı. Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen yeni maddeye göre, kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin 50 ceza puanı gerektirdiğini söyleyen Yılmaz, başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını, hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilebileceğini kaydederek, “Aynı Sözleşme’nin 7. Maddesi başta olmak üzere, ASM çalışanlarının mevcut iş güvencesi tamamen ortadan kalkmıştır. Sözleşmelerin yenilenmesi, belirsiz bir komisyonun kararına bırakılmış durumdadır” açıklaması yaptı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Yılmaz, açıklamasının son bölümünde de şöyle dedi:

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle, dün olduğu gibi bugün de iş bırakıyoruz. Çünkü sözleşme fesih komisyonlarının baskısı altında, cezalandırılma tehdidiyle, düşünce özgürlüğümüzü elimizden alan yönetmelikle, her gün eriyen yoksulluk sınırının altında maaşlarımızla ve şiddetle bir arada çalışmak ve yaşamak istemiyoruz. 

İbni-Sina’nın bir sözü var; Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder! Ve ne yazık ki, meslektaşlarımız yurtdışına gidiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bu baskıcı, kadir kıymet bilmez tutumuna karşı mücadeleyi sürdüreceğimizi, Sözleşme Yönetmeliği’nin iptali için her türlü fiili mücadelemizi yapacağımızı, zaten yasal dayanağı olmayan baskıcı maddelerin iptali için hukuki yolları da sonuna dek kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”

Hatay Tabip Odası’nda, hekimlerin Sözleşme Yönetmeliği iptalini isteyen basın açıklamasına, destek olarak; Hatay Dişhekimleri Oda Başkanı Nebil Seyfettin ve bazı dişhekimleri ile Hatay Tabip Odası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, SES Hatay Şubesi, Genel Sağlık İş İl Temsilciliği, Hekim Birliği Sendikası İl Temsilciliği, Hekimsen İl Temsilciliği üyesi kişiler katıldı.

-Cemil Yıldız-