Dr. Sadık Nazik’in 3. Kitabı çıktı

Dr. Sadık Nazik’in 3. Kitabı çıktı

Antakyalı bilge hekimin hamam kitabı

Antakyalı Aile Hekimi Dr. Sadık Nazik, uzun süredir emek verdiği 3. Kitabı “Antakyalı Bilge Hekimin Hamam Kitabı” adlı eserini yayınladı. “Bilge Hekim” olarak anılan “Davud Bin Ömer El-Antaki ve Et-Tuhfe El Bekriyye” eserinin yayınlanmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği öğrenildi. Toplam 120 sayfalık kitapta yer alanların Arapça yazılımı da bulunuyor.
Kitabının önsözünde, “Elinizdeki kitapta, XVI. Yüzyılda Arapça yazılmış olan bu eserin Türkiye’deki tek nüshasının tıpkıbasımı ve çevirisi yer almakta, ayrıca konu, eser ve yazar hakkında tamamlayıcı bilgiler bulunmaktadır” ifadesine yer verilirken, Yazar Dr. Sadık Nazik şunları yazdı:
“Eserin Türkiye’deki bilinen tek nüshasının bulunduğu Süleymaniye Şehid Ali Paşa Kütüphanesi’nde elektronik kopyasını almamıza, Prof. Dr. Ali Güzelyüz’ ün ve Yazar Mehmet Karasu’nun çok değerli katkıları oldu. Arapça metnin Türkçe çevresini hazırlama ve Arapça kaynaklara erişme konusunda Doç. Dr. Hayri Kaplan’dan önemli ölçüde destek aldık. Çeviri konusunda her zaman yardıma hazır olan Suriyeli Tarihçi-Yazar Hasan Yunus Hasan ve hem eserlerinden hem de doğrudan temaslarımızda aktardığı bilgilerden yararlandığımız Dr. Muhammed Yasir Zakkur diğer destekleyicilerimizdi. Her birine müteşekkiriz. Eser hakkında hazırladığımız ‘Hekim Davud El-Antaki’nin Hamam ve Yıkanma Kitabı’ başlıklı bildiri, 2012’de Bursa’da yapılan Avrupa’da SPA Kültürü Sempozyumu’nda sunuldu. Prof. Dr. Nil Sarı’nın bu sunuştan sonra eseri tam metin olarak yayımlamamızı önermesi kitabın hazırlanma süreci başlattı.
Bu süreç, 2015 yılı sonunda tamamlandı. Ancak çalışmamızın içeriğine en uygun yayıncı ile buluşması bundan yaklaşık üç yıl sonra gerçekleşti. Bu son aşamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Danışmanı Kenan Yurttagül etkin bir biçimde devreye girdi. Gazeteci Ali Cihangir de kitabı özenle basıma hazırladı. Son olarak onlara, yayıncımız Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ve bilimsel-sanatsal çalışmaları daima destekleyen saygıdeğer Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür ediyoruz.”
Dr. Sadık Nazik kimdir?
1971 Antakya doğumlu. Tıp doktoru, Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı, Tıp Tarihi ve Etik Bilim Doktoru. Halen Antakya-Karaali Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapıyor. -Cemil Yıldız-