Eğitim İş’li Öğretmene Müdürlük yolu kapatıldı

Eğitim İş’li Öğretmene Müdürlük yolu kapatıldı

İdare Mahkemesi, Valilik tasarrufunu durdurdu!

İdare Mahkemesi, Hatay Eğitim İş üyesi bir öğretmenle ilgili olarak 2 yıl önce kazandığı müdürlük görevine başlayabilmesinde Valiliğin engellemesinde hukuki yeterlilik bulunmadığını bildirdi ve kararı iptal etti.
Hatay Eğitim İş’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşler savunuldu:
“İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü tüm Türkiye genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak ‘2015 yılı Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme’ kapsamında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan öğretmenlerin müdür olarak ataması kapsamında, üyemiz Sinan Gürses, başarılı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirme ile Samandağ İlçesi Sutaşı Ortaokulu’na Okul Müdürü olarak atanmış ve atama inhası onaylanmak üzere dönemin İl Valisi’nin önüne gitmiştir. Fakat daha önce aynı üyemizin Müdür Yardımcılığı atamasını onaylayan dönemin İl Valisi, hiçbir gerekçe göstermeden üyemizin ismini listeden silmiş ve Müdür olarak atamasını gerçekleştirmemiştir.
Bu sonuç üzere, üyemizle birlikte sendikamız tüm hukuki işlemleri başlatmış ve Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi’nin 18.04.2017 tarihli kararıyla, ‘Valilik makamınca davacının müdür olarak görevlendirmesinde ne tür bir sakınca bulunduğu, yetersizliği ve başarısızlığına ilişkin somut bir belge ortaya konmaksızın salt takdir yetkisi kapsamında görevlendirmesinin yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış, hatalı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir’ şeklinde lehimize sonuçlanmış ve üyemiz, 14.07.2017 tarihi itibari ile okul müdürü olarak görevine başlamıştır.
Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube olarak, her türlü hukuksuzluğun karşısında olduğumuzu buradan bir kez daha söylüyoruz. Defalarca görüşmemize, yazı yazmamıza rağmen, şu an yapılan müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı mülakat Ek1 puanlarını herkesin açıkça görebileceği gibi açıklamayan Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve atamaya yetkili Valiliğimizi buradan bir kez daha uyarıyoruz. Objektif kriterlere ve liyakat esaslarına dayanmayan, tarafsızlığından şüphe duyduğumuz mülakat sonuçlarına göre yapılacak atamalarda görülecek her türlü hukuksuzluk karşısında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz.” -Mehmet Özgün-