Eğitim Sen…

Eğitim Sen…

MEB ile Bakan ÖZER’e karne verdi

Bütün Dersler Sıfır!

Sendikaya göre, Bakanlık ile Bakan sınıfta kaldı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda, öğrenciler dün karnelerini alırken, öğretmen kuruluşu Eğitim Sen’in Hatay Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Bakan Mahmut Özer için bir karne düzenledi. Eğitim Sen’e göre Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakan’ın tüm derslerden notu, “Sıfır”!

Eğitim Sen’in, MEB ile Bakan Özer’e karnesi şöyle:

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRME DURUMU

Hatay Eğitim Sen’in, Bakanlık ve Bakan karnesindeki değerlendirmesi de şöyle:

“Eğitim sisteminin parasız, kamusal, bilimsel, laik, demokratik, anadilinde, cinsiyet eşitlikçi ve ekolojik temel alan bir niteliğe kavuşabilmesi için ivedi olarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Piyasacı, nitelik düzeyi düşük, eşitsiz ve ayrımcı bir eğitim inşa ediliyor. Ezberci ve dogmatik bir eğitim inşa ediliyor. Eğitim dinselleştiriliyor. Eğitimin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi hız kazanıyor. Erkek egemen düzen güçlendiriliyor. Farklı diller yok sayılıyor. Tek tipleştirici, otoriter ve cezacı bir eğitim inşa ediliyor. İklim krizi ve küresel ısınmaya duyarsız bir eğitim sürdürülüyor. Emek değersizleştiriliyor. Esnek ve güvencesiz çalıştırma yaygınlaştırılıyor. Emekçiler arasında hiyerarşi ve eşitsizlik üretiliyor. Yoksulluk sınırının altında bir maaş veriliyor. Kadrolaşma artıyor.” -Haber/Cemil Yıldız-